Truppen

Deltagare
Andrea Trane
 
13 år
 
Elise Rosell
 
12 år
 
Elma Esser
 
13 år
 
Emma Persson
 
12 år
 
Emma Schröder
 
13 år
 
Emmy Bohlin
 
13 år
 
Frida Lilja
 
15 år
 
Ida Brandt
 
13 år
 
Ida Schröder
 
13 år
 
Juni DeMaltén
 
12 år
 
Laura Groll
 
13 år
 
Lina Hussein
 
15 år
 
Liv Strångert
 
13 år
 
Maja Weber
 
13 år
 
Meja Wessman
 
13 år
 
Myra Brange
 
12 år
 
Saga Arkliden
 
13 år
 
Sherri Rafael
 
13 år
 
Tilda Fajersson
 
13 år
 
Tyra Appelros
 
13 år
 
Wera Stendahl
 
12 år
 
Ledare