Föreningssponsorer
Övriga Sponsorer
Seniorträning onsdagar 16-18
2017-02-08 10:01

Inom ramen för hälsoprojektet "4S-Sund,Smart, Stark KFUM senior" mjukstartar vi med handledd seniorträning i Energigymmet på onsdagar 16-18 från och med den 11 januari.
Träning för seniorer syftar till till att ge ökad livskvalité och möjligheter att göra det man trivs med långt upp i åren. Säkrare balans, bra hållning och ökad styrka är sådant som ger en bättre kroppsfunktion.
Projektet vänder sig till seniorer av båda könen i och kring verksamheten i KFUM Ungdomens Hus.
Fullt utbyggt kommer projektet hösten 2017 kunna erbjuda många olika hälsofrämjande aktiviteter och föredrag.
Välkommen att bättra på din styrka och kondition i Energigymmet våren 2017!