Föreningssponsorer
Övriga Sponsorer
Välkommen på Thailandsafton!
2017-03-19 15:53
Det stöd vi ger våra vänner i Chiang Mai och Chiang Rai är inte bara uppskattat - det är närmast livsviktigt för de verksamheter som där bedrivs bland ungdomarna. Nu ska du få veta hur våra pengar används och vad som händer där inom ramen för KFUM!

En sak kan vi garanterar , du kommer att bli både mycket glad och mycket berörd av det som presenteras den här kvällen.


Den 29 mars kl; 18.00, hoppas vi att du finns med i Triangelsalen.


Kvällen inleds med en dryg halvtimmas bildspel från dessa nordliga delar av Thailand. Här har vi (främst Evert) arbetat med bl. a banbygge (tänk Vidablick) och mobila övningar. Men vi har också renoverat en skola, ett daghem, hjälpt olika avdelningar inom KFUM i de båda städerna, finansierat ny datautrustning till incheckningsavdelningen för ungdomsverksamheterna och utbildat personal som ska arbeta med verksamheten.


Du betalar 25 kr för fikat - pengar som går till verksamheten i Thailand!


Nu tror vi att ganska många som deltar i den här kvällen och får en inblick i vårt arbete i Chiang Mai och Chiang Rai , tycker att de vill lägga ytterligare en slant. Därför delar vi under kvällen ut en bidragsönskan, som också kommer att sändas ut genom mail och publiceras på  vår hemsida.

Har du ingen möjlighet att delta den här kvällen kan du ändå stötta verksamheten genom ett bidrag via KFUMs bankgiro 545-5852, märkt "Thailand 2018".


Men gör först allt du kan för att vara med den här kvällen!  Du får uppleva att man räknar med  KFUM Jönköping (och där med DIG) långt där borta på andra sidan av jordklotet!


Välkommen!

Evert Larsson och Lasse Peterson