Bällsta IP - Idrottscentrum
2017-03-24 10:49
Bristen på idrottshallar är stor och akut i hela Stockholm. Nu vill Idrottsförvaltningen satsa på ett nytt idrottscentrum i Västerort.
I den satsningen finns inte Simhall med i diskussioner så Stockholms simförbund har skickat in ett yttrande om önskemål att simhall skall byggas!

Se brev till Idrottsnämnden- HÄR

Läs artikel om Bällsta IP - HÄR
 
I samarbete med