Nationellt Regelmöte 28-29 okt
2017-09-06 16:24
Denna inbjudan riktar sig i synnerhet till distriktets KLÄRKar.
Detta då uppdatering måste ske av alla funktionärer innan 2018-03-31, när nuvarande funktionärskort går ut.

Inbjudan & Anmälningsinformation hittar ni här

Sista anmälningsdag VAR den 13 september
 
I samarbete med