Vad innebär Integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline?

Integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline innebär digital överföring av aktiviteter och de personer (med fullständiga svenska personnummer) som är kopplade till aktiviteter i SportAdmin, i syfte att erhålla det extra ledarstödet. Överföringen av bekräftade aktiviteter skickas automatiskt över till IdrottOnline varje natt.

Hur aktiverar jag integrationen?

Steg 1

Logga in i SportAdmin -> Gå till ”Informationssidan” -> Klicka på ”IdrottOnline – ej aktiverad” -> Läs igenom villkoren och klicka på ”aktivera”


Steg 2

Logga in i IdrottOnline -> Administration -> Integration -> Välj att aktivera med SportAdmin

För föreningar som aktiverar exporten innan 2016-12-31 kommer alla aktiviteter från 2016-07-01 att exporteras.

För föreningar som aktiverar integrationen innan 2017-07-31 kommer alla aktiviteter från 2017-01-01 att exporteras.
För föreningar som aktiverar integrationen innan 2017-12-31 kommer alla aktiviteter från 2017-07-01 att exporteras.
För föreningar som aktiverar integrationen efter 2018-01-01 kommer alla aktiviteter från 2018-01-01 att exporteras.
När skickas exporten från SportAdmin till IdrottOnline?

Exporten sker varje natt efter det att ni aktiverat integrationen. Alla aktiviteter som bekräftas, avbekräftas eller ändras skickas därmed varje natt därefter också och återfinns i IdrottOnline när de tankat in allt i turordning.


Se till att kontinuerligt närvarorapportera och bekräfta era aktiviteter i SportAdmin, samt att allt är bekräftat i SportAdmin senast den 20 februari 2018. För att sedan senast den 25 februari 2018 ansöka om det Statliga LOK-stödet i IdrottOnline.

Ansökan om Statligt LOK-stöd

Två gånger om året loggar in ni i IdrottOnline -> LOK-stöd -> Ansökan -> Välj period -> Öppna ansökan -> Skicka in


För att säkerställa att all data skall hinna läsas över till IdrottOnline måste alla aktiviteter för hösten 2017 vara registrerade i SportAdmin senast den 20 februari 2018.

Ansökan för aktiviteter bedrivna under hösten 2017, 30 juni - 31 december, ska vara inskickad senast den 25 februari 2018 kl 23:59 till IdrottOnline. 

Mer info
Info från SvenskIdrott - Inläsning till IdrottOnline
Nyhet om integrationen 2015-12-11 - IdrottOnline och SportAdmin
Nyhet om integrationen 2016-11-25 - www.sportadmin.se/blogg
Hur fungerar överföringen av personer?
En person (med fullständigt svenskt personnummer) som är kopplade till en bekräftad aktivitet i SportAdmin skickas över till IdrottOnline. (Skulle en person tas bort från SportAdmin, tas den i dagsläget inte bort i IdrottOnline)

De uppgifter som skickas över till IdrottOnline via integrationen är:
- förnamn
- efternamn 
- personnummer 
- aktiv inom idrott 
Kan en sektion eller ett lag aktivera integrationen?

Nej, hela föreningen (ett konto hos SportAdmin) ingår i integrationen och alla aktiviteter kopplade till det SportAdmin kontot kommer att skickas över.

Vad kostar integrationen från SportAdmin?

800 kr (ex. moms) för två LOK-stödsperioder.


* För gymnastikföreningar

Kostnadsfritt för ansökan om LOK-stöd för VT 2017+HT 2017, därefter enligt prislistan på hemsidan.

 

 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter