Vad innebär Integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline?

Integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline innebär digital överföring av aktiviteter och de personer (med fullständiga svenska personnummer) som är kopplade till aktiviteter i SportAdmin, i syfte att erhålla det extra ledarstödet. Överföringen av bekräftade aktiviteter skickas automatiskt över till IdrottOnline varje natt.

Hur aktiverar jag integrationen?

Steg 1

Logga in i SportAdmin -> Gå till ”Informationssidan” -> Klicka på ”IdrottOnline – ej aktiverad” -> Läs igenom villkoren och klicka på ”aktivera”


Steg 2

Logga in i IdrottOnline -> Administration -> Integration -> Välj att aktivera med SportAdmin

För föreningar som aktiverar exporten innan 2016-12-31 kommer alla aktiviteter från 2016-07-01 att exporteras.

För föreningar som aktiverar integrationen innan 2017-07-31 kommer alla aktiviteter från 2017-01-01 att exporteras.
För föreningar som aktiverar integrationen efter 2017-07-31 kommer alla aktiviteter från 2017-07-01 att exporteras.
Kan en sektion eller ett lag aktivera integrationen?

Nej, hela föreningen (ett konto hos SportAdmin) ingår i integrationen och alla aktiviteter kopplade till det SportAdmin kontot kommer att skickas över.

När skickas exporten från SportAdmin till IdrottOnline?

Exporten sker varje natt efter det att ni aktiverat integrationen. Alla ändringar som görs i SportAdmin återfinns därmed i IdrottOnline dagen efter.


Se till att kontinuerligt närvarorapportera och bekräfta era aktiviteter i SportAdmin, samt att allt är bekräftat i SportAdmin senast en dag innan slutrapportering.

Vad händer om vi gör ändringar i närvaron i SportAdmin?
T.ex avbekräftar en aktivitet, tar bort en aktivitet eller ändrar närvarande deltagare/ledare?
Alla ändringar exporteras till IdrottOnline varje natt.
Hur fungerar överföringen av personer?
En person (med fullständigt svenskt personnummer) som är kopplade till en bekräftad aktivitet i SportAdmin skickas över till IdrottOnline. (Skulle en person tas bort från SportAdmin, tas den i dagsläget inte bort i IdrottOnline)

De uppgifter som skickas över till IdrottOnline via integrationen är:
- förnamn
- efternamn 
- personnummer 
- aktiv inom idrott 
Mer info
Info från SvenskIdrott - IdrottOnline och SportAdmin
Nyhet om integrationen 2016-11-25 - www.sportadmin.se/blogg
Vad kostar integrationen?

800 kr (ex. moms) för två LOK-stödsperioder, därefter enligt prislistan på hemsidan*


* För gymnastikföreningar

Kostnadsfritt för ansökan om LOK-stöd för VT 2017+HT 2017, därefter enligt prislistan på hemsidan.

 

 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter