Avgifter

Vid det extra simdistriktsmötet den 27 augusti 2004 beslöts att finansiering av Stockholms Simförbunds kanslifunktion skall ske genom avgifter till Stockholms Simförbund.

A: Fast avgift per förening
Tävlingsförening 1 000 kr
Annan förening 500 kr

B: Rörlig avgift per medlem
Per medlem 6 kr. Maximalt för 3000 medlemmar.

C: Del av startavgift vid distriktstävlingar
På DM/JDM 10 kr
På Simiaden 6 kr
På UGP 6kr

D: Sanktionsavgift på inbjudningstävling
Per tävling 1 000 kr

Preliminärt kommer avgifterna att faktureras enligt följande:
A: Under mars månad med OCTO som underlag.
B: Under mars månad med OCTO som underlag, samtidigt som A.
C: Efter genomförd tävling. Uppgift hämtas ur OCTO.
D: Efter given sanktion.
 
I samarbete med