Funktionärsutbildning
Simfunktionärsutbildning
Stockholms Simförbund är formell arrangör av alla simfunktionärsutbildningar och alla funktionärsutbildningar skall rapporteras i förväg till vårt kansli på post@stockholmsim.se . Frågor så är det bara att kontakta kansliet.

Tävlingsfunktionärsutbildning (steg 1)
Inom distriktet handhas Tävlingsfunktionärsutbildning av respektive förening men skall rapporteras till kansliet på särskild blankett som kan hämtas HÄR(World doc)  alt hämtas HÄR(pdf dok)
Alla funktionärs utbildningar ska i princip vara öppna för alla inom distriktet. Detta förutsätter att föreningen har en KLÄRK, dvs en person som är godkänd funktionärsutbildare. De föreningar som inte har egen KLÄRK får ordna sin utbildning genom att ta kontakt med någon av distriktets KLÄRKar, se länk här.


Distriktsfunktionärsutbildning (steg 2)
Utbildningen erbjuds två gånger per år av Stockholms Simförbund och annonseras på Stockholms Simförbunds hemsida samt skickas till distriktets föreningar. Denna utbildning får inte genomföras av en förening. 


Praktikpassen
De två praktikpass som gäller för att få legitimation som tävlings- resp distriktsfunktionär ska genomföras på sanktionerade tävlingar, alltså inte på utmanare eller dylikt. Vidare gäller att praktikanten ska stå själv på sin funktion, med eget ansvar. Det står naturligtvis varje förening fritt att erbjuda ett internt mellansteg för den som vill ha, ett så kallat ”titta-på-pass”, som dock inte kan godkännas som ett praktikpass.


Blankett för funktionärsgodkännande
Distriktets blankett för godkännande av simfunktionärer kan HÄMTAS HÄR (PDF) HÄMTAS HÄR (World). Den ska skrivas under av utbildande KLÄRK vad gäller teoridelen, varefter den blivande funktionären inom 6 månader ska fullgöra de två praktikpassen enligt ovan. Efter gjorda, och ifyllda, två praktikpass skickas blanketten, vanligen av resp funktionär, till Stockholms Simförbund. Adressen finns uppe till höger på blanketten. Därefter distribueras en legitimation till resp förening.


Uppdatering av funktionärer
Varje förening, som ska arrangera en sanktionerad simtävling fr.o.m. 1 april 2010, måste säkerställa att det finns tillräckligt med funktionärer som genomgått kompletteringsutbildningen.

 
Rapportering:
Funktionärer som deltar i föreningarnas kompletteringsutbildningar ska rapporteras på speciell blankett som du kan på denna sida hämta HÄR.
 
Rapportering av all genomförd utbildning
All utbildning som genomförs i föreningsregi och med distriktet som formell arrangör ska rapporteras till Stockholms Simförbund dessa utbildningar skall/kan också rapporteras till SISU Idtottsutbildarna via Idrott online
Blankett för rapportering till Stockholms simförbund finns här. Observera att inbjudan med kursprogram, klockslag och deltagarlista med fullständiga personnummer ska bifogas. 
Denna rapportering är mycket viktig eftersom den ligger till grund för de bidrag som förbundet får, dels av Stockholms Idrottsförbund och dels av Svenska Simförbundet.


Frågor?
Kontakta kansliet vid frågor .
För simfunktionärsfrågor, kontakta Christina Hancock-Bruhn - christina.hbruhn@gmail.com eller till kansli på post@stockholmsim.se

 
I samarbete med