Välkommen!
Välkommen till våra lag. Här kan du läsa om nyheter, följa kalendrar, ta del av bilder, och massa mer. Vi hoppas att du kommer att trivas. 
Österlencupen 2014
2014-07-01 17:02
Bilder från båda dagarna av österlencupen finns under Bildgalleri / Ola.
Hemsidan
2014-02-09 09:50
Nu är våran nya hemsida igång. 
Vi kommer efterhand att fylla våra sidor med information och händelse som rör Lunnarps Bollklubb
LBKs Verksamhetsplan 2014 klar.
2014-01-09 16:20

Årets verksamhetsplan är nu klar och slutbehandlades av styrelsen 7.1. VPn har distribuerats till styrelse, och andra direkt berörda. VP-n är i princip tillgänglig för alla medlemmar och kan erhållas efter kontakt med kansliet, Roland Andersson.

 

VP 2014 har tagits fram i samråd med styrelsen, ledare och särskilt berörda och är ett resultat av erfarenhetsåterföring från alla delar av föreningen. Arbetet har genomförts i ett antal arbetsmöten och diskussioner.

 

Verksamhetsplanen är basen för Föreningens drift innehåller praktiska anvisningar - Aktivitetsplanen - för vad som måste genomföras för att uppnå de olika uppsatta ekonomiska och sportsliga målen.

 

Verksamhetsplanen innehåller fröreningens roll, vision, verksamhetsidé, verksamhetsområden, målgrupper, framgångsfaktorer, ledarskap, omvärldsanalys, SWOT-analys, strategier, taktik, tydliga kvantitativa och kvalitativa mål, sektioner, infrastruktur, finansiering, medlemmar, pr, information, möten, uppdragsgivare, aktivitetsplan, planering och uppföljning.

 

 

 

 

 

 

Lunnarps Bollklubb
2013-12-03 11:36
LBK,s herrar tackar alla som har stöttat oss under året, och hoppas på ett nytt och trevligt 2014.
Österlencupen i Onslunda
2013-12-03 11:34
Lunnarps BK Österlencupsmästare 2013!!!
Laget:
Tim Helmesjö , Mattias Andersson , Mattias Högström , Martin Jönsson , Mergim Mehmeti , Mirsad Hashani , Anton Olofsson , Adis Puskar , Benjamin Kovacevic , Fredrik Eriksson , Teddy Nilsson.
Nyheter från våra lag
P05-06, 14/12 19:57 
P05-06, 30/11 16:08 
P05-06, 15/11 15:05 
P05-06, 09/11 21:10 
P05-06, 09/11 20:30 
P05-06, 20/10 09:19