Herrlaget spelar träningsmatch mot AIK på onsdag 24/5
2017-05-23 20:00
Herrlaget får ny chans mot SSL-laget AIK
Herrlaget har dragit igång förberedelserna inför säsongen 2017/2018. Laget tränar på och flera spelare har varit på provträningar under senaste veckorna. 

På onsdag den 24/5 spelar herrarna säsongens första träningsmatch. SSL-laget AIK står för motståndet. AIK har spelat flera träningsmatcher och i helgen som gick mötte man Älvsjö (10-2) och Tullinge (9-3). 

Matchen startar klockan 19.00 i Nya Rotebrohallen. Serveringen kommer vara öppen. 

Välkomna! 
Herrlaget
Patrik Jeppsson förlänger!
2017-05-23 19:30, Herrlaget
Patrik Jeppsson är en trotjänare som varit med hela vägen från division fem och en viktig faktor till den fantastiska resa som Herrlaget gjort. Nu senast blev det en sväng i Allsvenskan där han gjorde 8 mål och 11 assist på 21 matcher. Nu är det nu klart att 27-åringen förlänger kontraktet och förblir Rotebrospelare kommande säsong.
Kallelse till Årsmöte Rotebro Innebandy 13 juni kl 19.00
2017-05-23 19:00
Hej,

såsom tidigare meddelats, kommer här en kallelse till Årsmöte den 13 juni kl 19.00 Nya Rotebrohallen, plan 2,  i Rotebro Innebandy. Detta möte är viktigt för föreningen och föreningens styrelse. Det är på detta möte som röstberättigande (betalande) medlemmar beslutar om bland annat styrelseledamöter, budget och verksamhetsplan. 

§15 Tidpunkt och kallelse:

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna genom anslag på hemsidan. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


Agendan till Årsmötet följer den föreslagna i stadgarna och återfinns i 

§21 Ärenden vid årsmötet


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
    ning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);

      13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


Notera:
Med anledning av sista meningen, annonseras härmed att under Årsmötet kommer det i föreslagen budget finnas med en höjning av medlems-/årsavgifterna med ca 10%. Detta kommer presenteras mer utförligt under punkt 9 samt i ett budgetsammanhang i punkt 10.

Övrigt:
Innan Årsmötet kommer vi att ha ett extrainsatt ledarmöte angående vår uppgraderade koncept för Talangutveckling 2.0. Detta möte inleds 18.30 och kommer kl 19.00 att övergå till det ordinarie Årsmötet. En separat kallelse kommer till ledare, och vi ser er närvaro på detta möte som mycket viktigt.


Välkomna till årsmöte

Jan Gilljam-Kroon
Ordförande 

Sponsorcupen resultat
2017-05-05 22:19
Segrarna från Klubbexperten
Föreningen har nu anordnat sin första Sponsorcup och vi hade 4 starka deltagande lag.

Errea

Klubbexperten

Rotebro Bygg

100% Proffs

Rotebros första sponsorcup!
2017-05-04 16:12

Fredagen 5 maj kl 18.00 - 20.30 i Nya Rotebrohallen kommer Rotebro IBK att arrangera sin första cup för alla våra sponsorer. Till cupen anmälde sig 6 av våra 12 sponsorer:


- Errea

- Workman

- Klubbexperten

- 100% Proffs

- GA Lindberg

- Rotebro Bygg


Lagen kommer spela i en 6 lagsgrupp där alla möter alla i 8 minutersmatcher. Spelplanen är halvplan, 3 mot 3 med mål och målvakter (inlånade från våra egna lag!). Varje lag får även en coach i form av en spelare från Herrlaget. Vi har även domare från föreningen som ställer upp på eventet. Givetvis kommer fiket vara öppet under hela kvällen, så kom ner och titta och heja på våra sponsorer.


Vi hoppas få se så många som möjligt från föreningen, välkomna!

Styrelsen
F01-02
F01-02 i Final
2017-05-02 18:14, F01-02
Hello!

På lördag (6/5) spelar vi final i Stockholmscupen mot Ekerö. 11.30 startar matchen i Eriksdalshallen. Se till att vara där i tid och heja fram tjejerna mot guldet! 

Den bästa klacken vinner ett presentkort hos Assist på 10 000kr på Assist STHLM. Självklart är det Rotebrokläder som gäller!

/Gurkan, JB & Mårten
Nyheter från våra lag
Herrlaget, 23/05 19:30 
P00, 18/05 21:57 
F01-02, 02/05 18:14 
Damjuniorer, 01/05 22:22 
Damjuniorer, 30/04 20:07 
 
Huvudsponsorer
Materialleverantörer
Sponsorer
Övriga partners
Stöd RIS IBK via: