Matchboll sponsorer v.20-21
2017-05-08 18:51
Vi tackar våra matchboll sponsorer, Pelles Elservice & Familjen Stefan Friberg
Fotboll 2000
2017-03-07 19:15

Fotbollsektionen har i år bestämt att vi vill inspirera er ledare lite extra och har därför bokat Johan Nexborn med sitt koncept Fotboll 2000 till klubben.
De som tidigare varit på dessa utbildningar har uppskattat det och varit väldigt nöjda, vilket gör att vi hoppas att så många som möjligt kan och vill delta.
Detta är ett fantastiskt tillfälle att få nya idéer och få en annan infallsvinkel till fotbollsträning i allmänhet.

Kursen är upplagd med en Introduktionskurs, en fortsättningskurs och därefter fördjupningskurser.
För att ha nytta av Fördjupningskursen bör man ha gått minst en av de tidigare kurserna.
Introduktionskursen är måndagen den 17/4, fortsättningskursen den 19/4 och första Fördjupningskursen den 26/4.
Varje tillfälle är tre timmar lång och består av hälften teori, hälften praktik.
Vid dessa tillfällen ställer vi in träningarna som är bokade och ägnar oss åt detta.
Vi kommer också behöva ett lag som ställer upp som "statister".
Alla som deltar får ett webbaserat träningsmaterial med övningar som annars kostar 99kr/ pers.
För mer information om vad kursen innehåller gå in på fotboll2000.se på nätet.
Anmäl er senast den 31/3 till kansliet på frillesasff@telia.com.

Varmt välkomna önskar Fotbollsektionen Petra, Lena och Anna-Karin.
Sandklefs fondens utdelning
2017-03-02 19:23
Ansökan om stipendier ur Sandklef fonden.

Frillesås 170302

Kommittén bestående av Anna-Karin Gustafsson, Lena Börjesson, Petra Ahlmén och Bengt Gullbrandson 

Kommittén har enhälligt fattat följande beslut:

Ansökan 1.
 P 04 avser att genomföra ett träningsupplägg i Frillesås med hjälp av instruktörer från Fotboll 2000, 6 träningstillfällen á 1,5 tim.
Kommittén beviljar ett stipendie på 5500kr 

Ansökan 2.
 Mats Julin avseende att finansiera sönernas deltagande i IFK Göteborgs sommarkamp.
Kommittén avslår ansökan med följande motivering, tanken med stipendiet är att i första hand premiera lag och lags utveckling inte enskilda spelares. 

Ansökan 3.
F 03-01 söker bidrag för att genomföra träningsläger i Tyskland som till större delen finansieras av egna medel. 
Kommittén beviljar ett anslag på 7500kr.

Ansökan 4.
 P 02-01 söker bidrag för att genomföra träningsläger i Båstad som till större delen finansieras av egna medel.
Kommittén beviljar ett anslag på 5500kr.

Ansökan 5.
 P 07 söker bidrag för att genomföra ett träningsläger på Vrångö.
Kommittén beviljar ett stipendie på 4000kr.

Kommittén har således beviljat stipendier på 22 500 kronor ur Sandklef fonden år 2017. 
Detta är 7500 kr mer än vad som egentligen står till kommitténs förfogande. 
Kommittén anser sig dock ha rätt att dela ut ett högre belopp med tanke på att fonden aldrig tidigare har nyttjats. 


 
Till lag och spelare inom Fotbollsektionen
2017-01-29 17:25

Sök pengar ur Mikael Sandklefs fond!
Mikael Sandklef är den mest framgångsrike fotbollsspelare som Frillesås FF har fostrat. När han värvades till IFK Göteborg år 2000, (från Västra Frölunda) fick vi som del av övergångssumman ett kapital som delvis avsattes till denna fond. Fonden förvaltas av vår fotbollssektion som utser den kommitté som tar ställning till inkomna ansökningar från individer eller lag i Frillesås FF. Kommittén ska bestå av:
Den som är ansvarig för vår fotbollssektion
Den som är ansvarig för barn – och ungdomsfotboll
En person från huvudstyrelsen
Fonden får dela ut högst 15 000 kronor per år.
Avsikten är att stimulera och uppmuntra aktiva inom fotbollssektionen som varit medlem i minst 1 år. Pengarna ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Även lag som vill genomföra särskild träning eller delta i cup kan ansöka om pengar.
Pengarna ska användas till att delta i kurs eller träning eller annan aktivitet som har med förkovran om fotbollsidrotten att göra.
Den som söker ska i sin ansökan informera om vad pengarna ska användas till och efteråt lämna en redogörelse för hur pengarna har använts till fondkommittén.

Ansökan gör du skriftligt till Anna-Karin, Lena eller Petra.
Ansökan ska lämnas till någon av dem senast den 1 mars.

Om du vill vet mera om fonden och dess stadgar/regler så finns det under ”Dokument/fonder” på föreningens hemsida.

Tveka inte att söka!
Frillesås FF
Fotbollssektionen
Nyheter från vår verksamhet
F-B F 07, 26/05 15:04 
F-B F 07, 25/05 23:38 
F-B P 08, 23/05 09:43 
F-B Dam, 21/05 11:29 
F-B Dam, 20/05 08:08 
F-B P 10, 18/05 15:33 
 
Gynna våra Sponsorer