Gynna våra Sponsorer
Tjejdag innebandy
Hej! Jag vill tacka alla tjejer som kom på våran innebandydag idag och hoppas att ni tyckte det var roligt att träna innebandy. Hoppas att ni kan försöka sprida detta och att vi nästa gång kan bli fler som kan komma tex kompisar och släktingar. Jag tycker att det har varit en fantastisk dag för tjejerna. Jag vill även rikta ett stort tack till Pixbos damspelare som kom ner för att prata och hjälpa till med träningen! Det betyder mycket för tjejerna. Också ett stort tack Jonas Slätt med familj för allt jobb med denna dag och till våra ledare och föräldrar som på ett eller annat sätt hjälpt till. Hoppas på ett snart återseende.
Mvh Mikael Claesson 
Sektionsansvarig i FFF innebandy
Årsmöte SÖNDAG 26/2 - Kallelse och dokument
2017-02-19 15:25
Årsmöte 2017 hålls SÖNDAG 26/2 kl 18.00 i Styrelserummet.

Kallelse/Agenda och dokument finns tillgängligt i mappen "Årsmöte 2017" under fliken "Dokument" (Klicka HÄR).

Jonas Aspling, sekreterare
Mobil: 0703-25 33 21
Årsmöte 2017
2017-02-13 11:12
Årsmöte 2017 hålls SÖNDAG 26/2 kl 18.00 i Styrelserummet.
Förslag och motioner till årsmötet skickas in till undertecknad senast 26/1.
Dokument och underlag kommer finnas tillgängligt på hemsidan en vecka före mötet.
 
Jonas Aspling, sekreterare
Mobil: 0703-25 33 21
Till lag och spelare inom Fotbollsektionen
2017-01-29 17:25

Sök pengar ur Mikael Sandklefs fond!
Mikael Sandklef är den mest framgångsrike fotbollsspelare som Frillesås FF har fostrat. När han värvades till IFK Göteborg år 2000, (från Västra Frölunda) fick vi som del av övergångssumman ett kapital som delvis avsattes till denna fond. Fonden förvaltas av vår fotbollssektion som utser den kommitté som tar ställning till inkomna ansökningar från individer eller lag i Frillesås FF. Kommittén ska bestå av:
Den som är ansvarig för vår fotbollssektion
Den som är ansvarig för barn – och ungdomsfotboll
En person från huvudstyrelsen
Fonden får dela ut högst 15 000 kronor per år.
Avsikten är att stimulera och uppmuntra aktiva inom fotbollssektionen som varit medlem i minst 1 år. Pengarna ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Även lag som vill genomföra särskild träning eller delta i cup kan ansöka om pengar.
Pengarna ska användas till att delta i kurs eller träning eller annan aktivitet som har med förkovran om fotbollsidrotten att göra.
Den som söker ska i sin ansökan informera om vad pengarna ska användas till och efteråt lämna en redogörelse för hur pengarna har använts till fondkommittén.

Ansökan gör du skriftligt till Anna-Karin, Lena eller Petra.
Ansökan ska lämnas till någon av dem senast den 1 mars.

Om du vill vet mera om fonden och dess stadgar/regler så finns det under ”Dokument/fonder” på föreningens hemsida.

Tveka inte att söka!
Frillesås FF
Fotbollssektionen
Nedläggning av Herrseniorna
2017-01-26 20:21
Kommuniké från Frillesås Fotbollsförening (Frillesås FF)

Sedan 1928 har Frillesås FF spelat fotboll med herrseniorer i olika lokala serier i Halland. Många år har vi dessutom kunnat ställa både ett A och ett B-lag på benen.
Klubben har aldrig eftersträvat någon elitverksamhet utan har alltid satsat på de egna förmågorna, i de flesta fall personer boende i Frillesås eller dess närhet.
Genom åren har verksamheten förändrats. Innebandy har kommit till, handboll har funnits och avvecklats. 
Bandysektionen (bandy utomhus på is) avknoppades redan 1960 och är nu. den så framgångsrika Frillesås Bandyklubb som spelar i Allsvenskans södra och vars verksamhet nu hotas av Kungsbacka Kommuns ointresse av att medverkas till att driva bandybanan i Sjöaremossen tillsammans med Varbergs kommun.

Frillesås FF har tillgång till en fin kommunal anläggning i Frillesås för sina verksamheter. Fotbollen har två normalstora gräsplaner samt en konstgräsplan. I den intilliggande idrottshallen kan vinterträning för fotboll bedrivas men framförallt kan den användas av våra innebandylag. 
Klubbens eget klubbhus ligger sammanbyggt med idrottshallen och bredvid fotbollsplanerna och det betyder mycket för träningen och samvaron. 

Inför fotbollssäsongen 2017 har vi i vår fotbollssektion fattat beslut om att inte ha något herrseniorlag i seriespel. Redan under 2016 hade vi svårigheter att få en tillräckligt stor trupp på benen, bland annat på grund av skador.
Vi ser nu att vår trupp är alltför liten och har därför beklagligtvis måst ta beslutet att avstå från att hålla ett seniorlag för herrar under 2017.
Vi kommer fortsatt att ha damlag för seniorer och alla våra barn och ungdomslag för flickor och pojkar, precis som tidigare. Detta är en mycket omfattande och viktig verksamhet inom Frillesås FF.
Vår filosofi är att vårt herrar A-lag ska komma ur de egna leden Att vi nu saknar spelare beror på en viss generationsväxling. Vi är därför glada över att vi har två stora grupper med Pojkar 16 - 17 år och pojkar 15 år som på några års sikt kan bilda vårt nya A lag för herrseniorer. 

Det är alltid tråkigt att behöva fatta ett beslut som detta och att bryta en nära 90-årig tradition. Men vi har god tillförsikt inför framtiden tack vare vår stora satsning på damfotbollen och våra barn och ungdomslag.
Där ligger vår framtid!

Frillesås 2017-01-26
Frillesås FF 

För ytterligare info kontakta gärna:
Ann-Karin Gustafsson, ordförande fotbollssektionen, telefon 0703 – 95 21 00
Bengt Gullbrandson, ordförande huvudstyrelsen, telefon 0733 – 29 00 78
Ny kansli telefon
2016-12-05 17:48
Vi har införskaffat en ny telefon med ett nytt telefon nummer, så nu är det åter OK att ringa under de ordinarie telefontiderna mellan 14.00 och 16.00.
Nya telefon numret: 0703-855482Nyheter från vår verksamhet
Innebandy, 25/02 15:27 
F-B Dam, 23/02 06:59 
F-B F 08, 22/02 20:19 
F-B P 07, 22/02 18:16 
F-B Dam, 14/02 17:08 
Huvudstyrelsen FFF, 13/02 15:40