Vattenpolo

De klubbar inom Stockholmsdistriktet som har vattenpolo på sitt program är SoIK HellasJärfälla SSimklubben NeptunStockholms Kappsimningsklubb och Stockholmspolisens IF-Vattenpolo .

Poloverksamheten är i huvudsak koncentrerad till Eriksdalsbadet, men bedrivs i någon mån, främst i träningsform, också i Nälstabadet, Kronobergsbadet och Gubbängsbadet. Stockholms poloverksamhet är av hög klass på såväl herr- som damsidan. Totala antalet utövare ligger på drygt 200 spelare. Eriksdalsbadet har åtminstone en gång per år en internationell poloturnering av mycket hög klass.

Polokommitténs huvudinriktning är tävlings- och lägerverksamhet för distriktets polospelare.

Polokommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med vattenpoloverksamheten i distriktet. Därvid skall Polokommittén särskilt utveckla och stödja ungdoms- och juniorpolon i distriktet.

Rapport ESBO Cetus Baltic Open 2015
2015-08-11 21:15

Stockholms simnförbund deltog med 2 lag under Rapport ESBO Cetus Baltic Open 2-5 maj.

Rapport ESBO Cetus Baltic Open2015.pdf »

 
I samarbete med