Skip to main content
SportAdmin skickar nu automatiskt ut påminnelser på obesvarade kallelser till matcher/tävlingar.
Påminnelserna skickas med en viss frekvens beroende på hur lång tid de är kvar innan man måste svara (svara senast eller aktivitetsdatumet) och när senaste mailet om kallelsen skickades ut.
Kallelse påminnelsen ser likadant som original kallelsen med tillägg att det står ”Påminnelse:” i rubriken.