Skip to main content
För att få en bättre överblick över faktureringen finns där nu nya filter att tillgå under ”Behandla fakturor”.

Genom att trycka på ”Utökat läge” kan man nu filtrera på både ”Konto” och ”Kostnadstyp”. De nya filtren gör det möjligt att till exempel söka fram alla obetalda fakturor som innehåller en medlemsavgift.

Det nya filtret tillsammans med ”Massuppdatering av gruppkostnader” är två uppdateringar som underlättar och förenklar föreningens fakturering.