Skip to main content

SportAdmins VD, Henrik Lehmann, sammanfattar 2017:s första sex månader och tittar bland annat på hur vi tillsammans kan uppnå RF:s uppsatta mål ”Strategi 2025 – Världens bästa barn- och ungdomsidrott”. Dessutom ger han även en bild över SportAdmins status och lite tankar inför hösten.

Föreningssverige

Föreningslivet har under 2017 fortsatt visa sig vara en viktig aktör i civilsamhället. Det är otroligt glädjande att läsa om alla ideella hjältar ute i vårt avlånga land som vecka ut och vecka in gör ovärderliga insatser för barn- och ungdomsidrotten.

Vi ser gång på gång hur otroligt stark idrottens kraft är – och det svenska föreningslivet är synnerligen något som vi ska vara väldigt stolta över.

Men, självklart finns det ändå utvecklingspotential på många plan.

Riksidrottsstämman klubbade under våren igenom ”Strategi 2025” för att nå målet ”Världens bästa barn- och ungdomsidrott”.

Ett lika viktigt som självklart mål och vi på SportAdmin hoppas att vi kan dra vårt strå till stacken.

Därför är vi fast beslutna att fortsätta modernisera och digitalisera föreningsadministrationen för att föreningar ska kunna omfördela och lägga sina resurser där det verkligen räknas: att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet!

SportAdmin

Precis som det hänt mycket i föreningssverige har det också hänt mycket kring SportAdmin, vilket kanske inledningsvis är bäst illustrerat med några nyckeltal:

  • Sedan den 1:a januari har ytterligare 123 föreningar börjat använda SportAdmin
  • Det har totalt skickats 1,9 miljoner kallelser från systemet
  • Det har skapats 800 000 aktiviteter
  • Varje vecka arbetar 20 000 ledare i SportAdmin

Några av de stora utvecklingsnyheterna under det första halvåret innefattar bland annat:

Parallellt med dessa ovan projekt har det även pågått en rad andra projekt, vilka vi ämnar kunna släppa under hösten. Vi är övertygade att dessa spännande projekt kommer att ytterligare förenkla och underlätta föreningsadministrationen!

Utöver de rent funktionella projekten har vi också fortsatt med artikelserien ”Inblick hos” på bloggen, vilken vi hoppas ger er lite inspiration och inblick i hur andra föreningar arbetar och verkar.

Jag vill slutligen även pusha lite extra för våra olika sociala kanaler – FacebookInstagram och Twitter – där vi frekvent lägger upp viktig information och material rörande systemet, framtidsplaner och bakom kulisser-bilder.

Med dessa ord vill jag, och alla vi på SportAdmin, önska er alla en riktigt trevlig sommar! Vi hoppas att ni får tillfälle att vila upp er, ladda batterierna och sedan komma tillbaka med full energi till hösten!