Skip to main content

Har du inte gått på ledighet ännu eller redan är tillbaka från semestern? Här kommer en checklista med tips så att ni är redo inför hösten.

– Skapa en ny period/termin
Gå till ”Inställningar” -> ”Perioder” -> ”Lägg till period” -> Ange namnet på perioden t.ex HT2017 eller 2017/2018 -> Ange kalenderår (2017) -> Ange från och till datum -> Kryssa i rutan ”Aktiv period” -> ”Spara”.
Klicka därefter på ”Kopiera mellan perioder” -> Ange från och till perioder -> Ange vilka funktioner och vilka grupper/personer som ska kopieras -> ”Genomför kopieringen”.

– Flytta aktiviteter
Tips: Gå till ”LOK-stöd” och kolla om där är några utropstecken ”!!”.
Om där är utropstecken så har era ledare lagt upp aktiviteter i er gamla period som bör tillhöra den nya perioden. Klicka på de två utropstecknen ”!!” och flytta aktiviteterna till den nya perioden.

– Ansök om LOK-stöd
Glöm inte att ansöka om både Statligt- och Kommunalt LOK-stöd.

Det statliga LOK-stödet ansöker man via IdrottOnline och det Kommunala LOK-stödet via kommunen.

Här kan ni läsa mer om hur ni ansöker. 

– Förbered inför nästa fakturering
Gå till ”Fakturering” -> ”Inställningar” Gå igenom alla flikarna och uppdatera era faktura texter, koppla faktura texter och ändra ev. gruppkostnader.
Gå därefter till ”Periodinställningar” -> Ställ in licensår, medlemsår och familjemedlemskap för den nya perioden -> ”Uppdatera”.