Skip to main content
SportAdmin

Bidragsbanken

Välkommen till Bidragsbanken! Här har vi samlat bidrag och stipendier, riktade mot idrottsföreningar. Ett steg närmare ert drömprojekt, redan idag.

Löpande ansökan

Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden. Endast för föreningar i Skåne.

Deadline: Februari

Crafoordska stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten: 2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet. Endast för föreningar i Skåne.

Deadline: December

Föreningen Riksidrottens Vänner

Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Artikel

Bli proffs på att söka bidrag

Har du en idé om ett projekt du vill genomföra? En ny gren inom föreningen eller kanske ett geografiskt område där din förening skulle kunna göra skillnad? Du har visionen och viljan, men saknar resurser i form av personal och material. I just det här läget kan du ofta få stöd, både genom ekonomiska medel och kunskapsresurser.

Artikel

Ökade intäkter med SportAdmin Lagkassa – så gjorde IK Stanstad

Lättare än någonsin att tjäna pengar till lag och förening. IK Stanstad flyttade sina lagkassor till SportAdmin – och ökade sina intäkter på köpet!

Artikel

Från 100′ i uteblivna medlemsintäkter – så gjorde Piteå IF Fotbollsförening

Med omkring 1100 medlemmar bedriver Piteå IF Fotbollsförening en av Norrbottens absolut största ungdomsverksamheter på fotbollssidan. I takt med att klubben fortsatte expandera fick de dock allt svårare att driva in medlemsavgifterna…

Deadline: Maj

Hugo Levin-priset

Hugo Levin-priset ska årligen utdelas till en ung framstående idrottsledare eller idrottsorganisatör för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa.

Deadline: September

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.

Deadline: December

Projektstöd IF

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Deadline: December

Jordbruksverkets investeringsstöd

Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter eller i samlingslokaler. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Deadline: December

Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

Ansökan öppen

Sverige United

Sverige United är en obunden stiftelse. Vi stöttar eldsjälar och föreningar som välkomnar nyanlända svenskar till fotbollens gemenskap. Genom vårt arbete vill vi lyfta fram goda exempel och inspirera fler att engagera sig.

Löpande ansökan

Svenska Fotbollsförbundets Anläggningsfond

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har en anläggningsfond för att ge Sveriges fotbollsföreningar, men även kommuner och bolag möjlighet att investera i arenor och anläggningar för fotboll.

Deadline: Februari

Skånes Idrottsledarstipendier

Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att dela ut 250 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna.

Listan uppdateras kontinuerligt. Har du ett tips på ett bidrag som borde finnas på listan? Maila info@sportadmin.se.