Skip to main content
Att få verksamheten att gå runt kan ibland vara klurigt. Än tyngre kan det kännas om man har ett riktigt bra projekt i tankarna – men där finansieringen knyter sig. Därför har vi samlat en rad olika organisationer där idrottsföreningar kan ansöka om bidrag – för att just ni kanske ska kunna möjliggöra ert drömprojekt.
Allmänna

Arvsfonden
”Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.”
Idrotter: alla

Till ansökan

Crafoordska stiftelsens
”Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten: 2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.”
Idrotter: alla
Region: Skåne

Till ansökan

Framåtfonden
Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet samtliga SF en möjlighet att söka medel för att testa era idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!
Idrotter: alla
Till ansökan

Föreningen Riksidrottens Vänner
”Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.”
Idrotter: alla
Till ansökan

Konung Gustaf V:s 90-årsfond
”Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.”
Idrotter: alla
Till ansökan

Idrottslyftet
”Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet.”
Idrotter: alla
Till ansökan

Skandiastiftelsen & Amphionstiftelsen
”Enligt våra stadgar ger vi stöd till religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra liknande kulturella eller allmännyttiga ändamål. Men inriktningen för ansökningar ska vara förebyggande verksamhet för barn och ungdomar.”
Idrotter: alla
Till ansökan

Tryggs 60-årsfond
”Stipendierna avser: 1) RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet. 2) Ungdomsledare under 20 år, för vidareutbildning.”
Idrotter: RF-föreningar
Till ansökan

Anläggningsstöd

Jordbruksverket
”Du kan få stöd för investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.”
Idrotter: alla
Till ansökanSvenska Fotbollsförbundets Anläggningsfond
”Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har en anläggningsfond för att ge Sveriges fotbollsföreningar, men även kommuner och bolag möjlighet att investera i arenor och anläggningar för fotboll.”
Idrotter: fotboll
Till ansökan
Integration

Sverige United
”Sverige United är en obunden stiftelse. Vi stöttar eldsjälar och föreningar som välkomnar nyanlända svenskar till fotbollens gemenskap. Genom vårt arbete vill vi lyfta fram goda exempel och inspirera fler att engagera sig.”
Idrotter: fotboll
Till ansökan
Ledare

Folksams Idrottsfond
”Folksams idrottsfond är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Folksam som utgår ifrån en gemensam syn på barn- och ungdomsverksamheten.”
Idrotter: alla
Till ansökanHugo Levin Priset
”Hugo Levin Priset ska årligen utdelas till en ung framstående idrottsledare eller idrottsorganisatör för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa.”
Idrotter: alla
Till ansökanIdrottsledarstipendium
”Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med Skåneidrotten uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att dela ut 200 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna med en galakväll i Lund.”
Idrotter: alla
Region: Skåne
Till ansökanPrins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond
”Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.”
Idrotter: alla
Till ansökan

Listan uppdateras kontinuerligt, om du har ett tips på ett bidrag som borde listas på denna lista, maila info@sportadmin.se