Skip to main content
Allt mer av dagens trafik kommer från mobila enheter och trots en begränsad skärmstorlek på dessa enheter gäller det ändå att era sponsorer har möjlighet att få relevant exponering. Därför kan ni nu välja vilka annonser som ni vill ska visas i mobilversionen.
För att välja vilka annonser som ska visas i mobilversionen kryssar ni i den valda annonsen i den nya kolumnen ”Mobil” som återfinns under menyvalet ”Annonser” och fliken ”Hantera annonser” i redigeringsläget på er hemsida.
Observera: kolumnen ”Visas” måste även vara ikryssad för att annonsen ska synas i mobilversionen
De valda annonserna roterar sedan i ytan under menyn i mobilversionen.
Om ni inte har några sponsorer som ni vill exponera kan ni självklart lyfta fram egna viktiga annonser – t.ex. anmälan till ny termin eller anmälan till ett kommande arrangemang.