Skip to main content

En flerdagsaktivitet går ej att närvarorapportera. Men om ni ändå vill rapportera närvaro per dag kan ni nu enkelt göra det då systemet automatiskt kan skapa upp LOK-aktiviteter.

Genom att bocka i rutan ”LOK-aktivitet” när ni skapar en flerdagsaktivitet så kan ni även skapa en aktivitet per dag i steg två. Då kommer det att skapas en aktivitet per dag som går att närvarorapportera.

Skicka kallelse
– För att skicka kallelse till en flerdagsaktvitet – använd flerdagsaktiviteten som skapades först. Då kan era medlemmar se start och sluttid för aktiviteten som löper över flera dagar.

Ta bort aktiviteter

– Flerdagsaktiviteten tar man bort som vanligt
– Om man vill ta bort underaktiviteterna klickar man in på en av dem och ”ändra” -> då kan man välja att klicka i alla och ta bort dem samtidigt (samma funktion som upprepade aktiviteter)

Lägg upp underaktiviteter i efterhand

Om man vid första skapandet inte valde att lägga upp LOK-aktiviteter kan man göra detta i efterhand genom att gå in på aktiviteten -> där finns då en knapp ”Lägg till LOK-aktivitet” om man inte har gjort detta sedan tidigare.