Skip to main content

Här hittar du det som hänt i systemet nyligen – både kopplade till den nya Dataskyddsförordningen och generellt.

Nedan hittar ni ytterligare uppdateringar, både mindre och större:

  • Registerutdrag – ni som förening kan ta ut ett Registerutdrag på de uppgifter som behandlas i SportAdmin om medlemmen. Ni hittar detta under Personkortet i medlemsregistret där det nu finns en knapp som heter ”Registerutdrag”.

  • Dataportabilitet – ni som förening kan hjälpa en medlem som vill flytta sina personuppgifter till exempelvis ett annat system. Under Personkortet hittar ni nu en knapp som heter ”Exportera”. Medlemmens personuppgifter exporteras då till en XLS-fil som kan användas i andra system.

  • Ny behörighet för LedarAppen – 0. Närvaro. Med denna behörighet kan man endast ”Rapportera närvaro” i LedarAppen och har därmed inte tillgång till menyerna ”Personregister”, ”Medlemsgrupper”, ”Redigera” och ”Kallelser”.

  • Personnummer – De sista fyra siffrorna i personnumret visas numera inte på översiktssidor.

Sedan tidigare har vi bland annat berättat om hur ni i föreningen kan rensa bland era medlemmar på ett enkelt sätt. Därutöver har vi också berättat om hur ni kan lägga till Användarvillkor eller generella villkor i formulären.