Skip to main content
Den 25:e augusti ska ansökan för vårens LOK-stödsperiod, 1 januari – 30 juni, vara inne och det är hög tid att ta tag i det och skicka in innan det är för sent.

Så här gör ni:

KONTROLLERA ER NÄRVARO

Innan ni skickar in er ansökan bör ni kontrollera er närvaro i SportAdmin genom att gå till fliken ”LOK-stöd”.

På denna sida varnar systemet för:

Obekräftade aktiviteter: Under “gruppöversikt” i toppmenyn visas aktiviteter som inte kommer med i ansökan. Kontrollera med ledarna om de har glömt att bekräfta en aktivitet.

Ej godkända aktiviteter: Under “gruppöversikt” visas också aktiviteter som inte ger bidrag av någon anledning. En av anledningarna kan till exempel vara att där inte finns en ledare markerad som närvarande.

Krockar: Under “krockar” i toppmenyn visar systemet personer som krockar på grund av att de är närvarorapporterade i två olika grupper under samma tid/överlappande tid. Läs mer om hur du kan hantera krockar.

Vi rekommenderar er att gå igenom denna sammanställning så att ni inte går miste om LOK-stödsbidrag som ni kan vara berättigade till.

 

ANSÖKAN OM STATLIGT LOK-STÖD

1. För föreningar som har aktiverat integrationen till IdrottOnline: logga in i IdrottOnline, gå till LOK-stöd och öppna ansökan. Kontrollera så att allt ser korrekt ut och skicka därefter in ansökan.

Alla aktiviteter behöver vara bekräftade i SportAdmin senast den 20:e augusti. Detta för att säkerställa att alla aktiviteter förs över korrekt till IdrottOnline.

2. För föreningar som inte har aktiverat integrationen: ansök om LOK-stödet manuellt genom att logga in i SportAdmin, gå till ”Rapporter” och därefter ”Statligt LOK-stöd”. Notera de siffror som finns i sammanställningen.

Logga därefter in i IdrottOnline och gå till LOK-stöd. Fyll i siffrorna från SportAdmins sammanställning och skicka in ansökan.

 

INFO FRÅN RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Ansökan om statligt LOK-stöd skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25:e augusti 2018 klockan 23:59

 

ANSÖKAN OM KOMMUNALT LOK-STÖD

Kom även ihåg att ansöka om kommunalt LOK-stöd. Kontrollera med er kommun om hur de vill ha in er ansökan.

Tips inför nästa LOK-stödsperiod: Aktivera integrationen!

Att aktivera integrationen till IdrottOnline sparar inte bara tid inför nästa LOK-stödsansökan utan möjliggör även för föreningen att erhålla det extra ledarstödet och på så sätt få fullt statligt LOK-stöd.

I vår kunskapsbank kan du läsa mer om hur du aktiverar integrationen för nästa period.

Självklart finns vi här för er gällande frågor om aktiviteter i SportAdmin. Du når supporten på info@sportadmin.se eller 040 630 10 60.