Skip to main content

Hur ska man arbeta förebyggande kring mobbning med mindre barn? Vilket ansvar har man som förälder? Hur ändrar man på en inpräntad kultur? Anders på Friends arbetar på heltid med att hjälpa verksamheter på rätt spår, och i fortsättningen på intervjun med honom har han delat med sig av sina absolut bästa tips för ett tryggt föreningsliv.  

Missade du förra artikeln med Anders där vi bland annat pratade om hur man kan upptäcka mobbning inom idrotten? Läs den här!

Hur ska man arbeta mot mobbning?

Jag tror mycket på förebyggande arbete för att minska det akuta. Mycket handlar om att lägga fokus på annat än bara utveckling idrottsmässigt i sin träningsutformning. Att bara lägga några minuter på varje träning och prata om hur man mår, vad som uppskattats och hur man ska vara mot varandra kan göra mycket. Desto äldre barnen blir, desto mer kan man inkludera dem i att ta fram trygghetsregler och olika förhållningssätt.

Hur arbetar man med mindre barn och mobbning?

Det blir på ett sätt mer naturligt att arbeta med mindre barn där det mesta handlar om lek och lära känna. Egentligen handlar det hela vägen om att skala ner sin vision på lägre nivåer, och med små barn gäller det att lägga det på den allra lägsta. Det som dock är viktigt är att skilja på skola och föreningsliv, men har man ett genuint intresse kommer det lösa sig naturligt. När man har fokus på det sociala tar det ofta udden av mobbningen, och för en person som har det jobbigt annars kan idrotten bli en form av fristad.

På senare tid Riksidrottsförbundet börjat fokusera mer på den sociala utvecklingen inom idrotten, framförallt eftersom sortin från föreningslivet sker allt tidigare. Problemet är att varje förening är en egen juridisk person med egna värderingar, och många har ännu inte gjort resan att inse att det inte spelar någon roll om man får maximal sportslig utveckling på många aktiva fram till de är 11 om man ändå tappar dem då.

Hur ska man hantera mobbning som kommer i form av särbehandling från ledarens håll?

Återigen vill jag skjuta upp ansvaret en nivå. Det behöver finnas en ansvarig som sitter i styrelsen eller befinner sig på ett annat organisationsmässigt plan i föreningen – och den personen behöver vara kapabel att ta yngre personer på allvar när de kommer och berättar sina upplevelser. Därefter är det föreningens ansvar att prata med ledaren, och om det i längden inte blir någon skillnad våga ta steget att plocka bort ledaren med bas i att den strider mot föreningens värdegrund. En annan väg att gå är att ha en låda på kansliet där aktiva kan lämna anonyma lappar eller ha en mailadress där man kan få skriva av sig. Men i slutändan krävs det ändå att en person vågar ta ansvar för att föreningens ledare gör vad de ska.

I ett lag med äldre spelare är det ofta svårare att ändra på en kultur. Hur skapar man vilja att förändra?

I den åldern handlar det ofta om att skapa förståelse för att vi presterar som gruppen mår. Det kommer alltid vara så att vissa trivs bättre med varandra än andra, men om gruppen ska fungera behöver alla dra åt samma håll. Ju äldre de blir desto mer förståelse går det att skapa, och när de är i den åldern handlar det om att verkligen ha spelarna med sig.

Vad har man för ansvar som förälder?

Det man kan göra är att prata mycket med sina barn kring vad man har gjort på träningen och om det var kul snarare än att fokusera på resultat. För egen del handlar det mycket om att förstå att ens barn ingår i en kontext och att det finns fler barn i gruppen än ens eget. Linjen mellan var föräldraansvaret tar slut och ledaransvaret tar över kan skilja en hel del uppfattningsmässigt, och som förälder handlar det om att ta reda på vad som gäller och sedan handla utifrån det.

Vad gör ni på Friends för att motverka mobbning i idrottsföreningar?

Vi finns till för föreningar och skräddarsyr i största möjliga mån våra utbildningar utifrån vad föreningen önskar. Får vi själva önska inleder vi med en kartläggning som innebär att föreningens barn och vuxna digitalt svarar på frågor kring trygghet och trivsel. Därefter utgår vi från den i vårt arbete med föreningen och arbetar för att stärka dess siffror.

Anders tre bästa tips:

  1. Våga titta självkritiskt på hur er förening arbetar
  2. Var tydliga med vem som är kontaktperson för ledare, spelare och föräldrar
  3. Lägg fram en plan på hur man ska arbeta med värdegrunden i specifika åldrar

Kom i kontakt med Friends
Den långa vägen: Kontakta er lokala SISU-konsulent som kan hjälpa er vidare.
Den korta vägen: Besök Friends hemsida, där finns telefonnummer och mail som tar er till rätt person direkt!