Skip to main content

För att kunna bedriva en verksamhet krävs skickliga ledare. Inte nog med att de måste vara skickliga på sin sport – de måste även kunna möta, inspirera och stötta idrottare i alla åldrar och livsfaser. Precis som med all typ av sport gäller att träning ger färdighet och det krävs således träning, och en stor dos inspiration, för att bli en kompetent ledare.

Lyckligtvis finns det många erfarna ledare med specialkunskap runt om i vårt avlånga land som mer än gärna sprider sina kunskap vidare. Med det sagt finns det ett stort utbud av diverse utbildningar och kurser som med fördel kan erbjudas föreningens ledare för att ge dem bästa möjliga förutsättningar. Nedan tipsar vi om fyra nyttiga utbildningar för ledare. 

1. Idrottens tränarutbildningar

Som ny ledare innebär ledaruppdraget många nya intryck och kunskaper. Hur lägger man upp en träning på bäst sätt? Hur får man alla deltagare att känna sig sedda? Hur peppar man på bästa sätt? Liknande frågor besvaras under de olika tränarutbildningarna som erbjuds av SISU Idrottsutbildarna. Utbildningarna är gränsöverskridande och är till för tränare från alla olika typer av idrotter. Därmed behandlas främst generella områden som ledarskap, lärande- och motivationsaspekter och träningslära.

2. Trygga möten

Att vara ledare handlar inte bara om att ge deltagarna tekniker för att kasta långt, springa snabbt eller hoppa högt. Det handlar även om att se, möta och hantera deltagare i olika situationer. Så hur ska man som ledare agera om någon far illa? Liknande situationer får man träna på i webbkursen “Trygga möten”. Kursen är ursprungligen framtagen av scouterna för dess ledare, men används idag av såväl idrottsledare och andra typer av barn- och ungdomsledare. Tanken är att utbilda ledare så att de får både kunskap och mod att agera i situationer som berör övergrepp, mobbning och kränkningar med målet att alla barn och ungdomar ska få en trygg fritid. Olika typer av organisationer kan köpa tillgång till kursen för att sedan låta berörda ledare gå denna.

3. HLR- och idrottsskadeutbildningar

Inom idrotten är skador oundvikligt. Trots att mycket skadeförebyggande arbete ligger till grund för träningar kan olyckan dyka upp när man minst anar det. Då krävs välförberedda ledare som är på plats med både rätt redskap och kunskap. Många olika företag och förbund erbjuder därmed  kurser i HLR samt diverse kurser för idrottsskador. Att veta hur man ska hantera skadesituationer är en stor trygghet för ledaren och att gå en sådan kurs tillsammans med tränarkollegor skapar god förberedelse till den dag då olyckan är framme. 

4. Idrottsspecifika utbildningar

Som sagt, att vara ny ledare innebär att ledaruppdraget är förknippat med otaliga mängder intryck och kunskaper. Att mitt i alla intryck och lärdomar dessutom lära ut någon typ av sport är inte alltid ett självklart uppdrag. Lyckligtvis erbjuder många förbund idrottsspecifika utbildningar vars mål är att förena ledarskap med viktiga tränaregenskaper. Här lärs ut vilka tekniker som bör läras ut i vilka åldrar, vilka fysiska egenskaper som krävs för sporten och hur en optimal träning ser ut. I många fall är utbildningarna dessutom uppdelade i olika steg för att passa såväl den nya ledaren som veteranen. Besök gärna ert förbunds hemsida för att ta reda på vilka kurser/utbildningar just er förening kan ta del av.