Skip to main content

En arvodeshantering utan frågetecken

By december 12, 2018oktober 6th, 2021Föreningsvän

Föreningssverige är fullt av ideella hjältar som varje dag lägger ner hjärta och själ i barn- och ungdomars idrottsliga utveckling. Många föreningar väljer att premiera detta arbete med ett symboliskt arvode för att sporra och visa uppskattning.

 

Arvodeshantering kräver en  arvodesmodell som är lika rak och tydlig som lönemodeller i näringslivet. Varje ledare ska kunna förutse månadens extra inkomst samtidigt som det ska vara lätt för föreningen att hantera. Målet är att sporra ledarna till att bedriva ännu bättre verksamhet, inte att flytta resurser från verksamhet till administration.

Så hur gör vi arvodesmodellen rättvis?
Skapa olika arvodesgrupper med tillhörande arvode. Grupperna kan baseras på exempelvis ledarens utbildningsnivå eller ansvarsroll. Låt exempelvis säga att en arvodesgrupp består av huvudtränare medan en annan består av hjälptränare. Likväl kan en grupp bestå av alla som gått en högre utbildning medan en annan består av alla som gått en lägre utbildning. Modellen blir då transparent och kan motivera ledarna att ta ännu större ansvar eller utbilda sig än mer – en win-win situation kort sagt.

Hur gör vi arvodesmodellen förutsägbar?
Gör ett upplägg över hur arvodet ska fördelas. Vanliga upplägg är exempelvis att betala sina ledare per timme eller per tillfälle. Var inte rädd för att mixa – ibland kan det vara fördelaktigt att betala ut timarvode för veckovisa träningar medan läger arvoderas per tillfälle. Om arvodet är timbaserat så glöm ej att definiera huruvida arvode betalas ut för förberedelsetid, transport och liknande. Sträva efter konsekvens – det är den som gör det förutsägbart. När upplägget är beslutat så var noggrann med att kommunicera detta till ledarna. Nämn det gärna muntligt under ett ledarmöte men glöm inte bort att även kommunicera det i skrift, via exempelvis mail eller ett intranät, så att ledarna alltid kan gå tillbaka och hitta information om minnet sviker.

Hur gör vi hanteringen enkel?
Bestäm ett visst tillfälle då utbetalningen ska ske och gör inga undantag för enskilda ledare – undantag är synonymt med merjobb och orättvisa. Välj huruvida utbetalningarna ska ske löpande eller om det ska göras en stor utbetalning i slutet av terminen/säsongen. Se då gärna över vilken typ av ledare föreningen har. En förening med ett par anställda tränare kan gynnas av att betala ut samtliga arvoden löpande, medan en förening med endast ideella tränare kan dra nytta av att endast göra en utbetalning per termin/säsong. Glöm inte bort att bestämma när ledarna senast måste ha tidrapporterat för att kassören ska få kontinuitet i sitt arbete.

Rättvis, förutsägbar och enkel – så vill vi att arvodesmodellen ska vara. Att kombinera de tre kan vara svårt men är definitivt inte omöjligt, dock kräver det lite eftertanke. Känns det onödigt svårt? Ta då hjälp av era ledare! Lyssna in deras tankar och åsikter för att sedan sätta en passande modell.