Skip to main content

Precis innan jul presenterade Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB en rapport där man tittat på värdet av det ideella arbetet i Sverige under 2014.

Det är första gången som man har värderat det ideella arbetet i Sverige i ekonomiska termer. Och resultatet är minst sagt imponerande.

”Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 131 miljarder kronor för 2014”

Det innebär att det motsvarar 3,32% av BNP.

Definitionen för ideellt arbete som använts i studien lyder: ”Till det ideella arbetet räknas allt det arbete som utförs obetalt och inom ramen för en ideell organisation inom det civila samhället.”

MER FRÅN STUDIEN

  • ”Nästan varannan svensk ägnar sig regelbundet åt något slags ideellt arbete”
  • Rapporten har också tittat på hur mycket olika organisationer inom den ideella sektorn bidrog. En slutsats man drar är att det är ideellt arbete i idrottsföreningar och organisationer med social inriktning som bidrog mest med knappt 1,2%.
  • Tittar man enbart på ideellt arbete i idrottsföreningar bidrog det med 0,52% till BNP, vilket innebär drygt 20,5 miljarder.
  • Männen bidrog med 57,7 procent och kvinnorna med 42,3 procent
  • Personer mellan 45–59 år bidrog mest av alla åldersgrupper
  • För att sätta det i ett internationell perspektiv finns det internationella studier som värderar det ideella arbetet i Storbritannien till 1,5% av BNP, 1,7% i Kanada och mellan 2 – 5% i USA

Här hittar du SCB:s artikel om studien →
Här hittar du hela studien →