Skip to main content
Produktnytt

Februariuppdateringar

Av februari 28, 2019juni 30th, 2021No Comments
Så har också Februari passerat. Här har vi samlat alla uppdateringar från den senaste månaden – så att ni kan hålla full koll på vad som är nytt.

Ny funktionOrganisationshantering

Organisationshantering är här och innebär ett register för enbart organisationer och möjlighet att fakturera med Plusgiro, Bankgiro och OCR.

Ny funktionRedigera en arvodesrapport i admin

En huvudadministratör kan nu skapa och ändra i en arvodesrapport.

Ny funktionMarkera en aktivitet som Ej arvodesberättigad

Ni kan nu markera en aktivitet som Ej arvodesberättigad i arvodeshanteringen.

Ny funktionUtmärkelser för alla idrotter

Utmärkelser är nu redo att användas av alla som har Kansliservice, en funktion som gör att ni kan belöna era aktiva för deras framsteg.

UppdateringUtmärkelser på personkortet

Man kan se påbörjade och avklarade utmärkelser på medlemmens personkort.