Skip to main content

Varför kan man inte låna gamla sportartiklar någonstans när man kan låna böcker på ett bibliotek? Det är en fråga som Fritidsbanken ställde sig för några år sedan och som blivit startskottet för det som idag kallas Fritidsbanken. År 2018 lånade de ut 163 427 sportartiklar till barn, ungdomar och vuxna som vill testa på olika idrotter över hela Sverige. De vill skapa ett nytt typ av beteende där “köpa” byts ut mot “låna”.

Berätta lite om Fritidsbanken – vad är det?

– Fritidsbanken är i grunden en ideell organisation som samlar in sport och friluftsartiklar som inte längre används. Saker man inte längre använder kan man skänka till oss och därefter lånar vi ut dem gratis i upp till 14 dagar – som ett bibliotek. Vem som helst kan komma och lämna. Det hela handlar om att vi tycker det är bättre att saker används än att de bara står och inte används, säger Henric Byström, varumärkes- och kommunikationsansvarig på Fritidsbanken.

Utlåningen är enkel, det enda man behöver göra är att leta upp närmsta Fritidsbank, kontrollera sortimentet, lämna namn och mobilnummer och sedan får man låna.

– Just i dag finns vi på 89 platser i Sverige men vi växer ganska snabbt. De senaste två åren har vi startat på 30 platser per år så det är en kul tillväxt vi ser.

Verksamheten startades i ett litet samhälle i Värmland av Carina Haak, efter en dag då hennes dotter kom hem med en dröm om att få åka inlines.

Då insåg hon att det var väldigt märkligt att man kan låna böcker men inte fritidsmaterial.

– Carina tänkte då att hon kommer använda dem en gång, sen kommer de bli stående. Istället för att köpa ett par inlines gick hon runt till grannarna och frågade om någon hade ett par som hon kunde få köpa. Då insåg hon att det var väldigt märkligt att man kan låna böcker men inte fritidsmaterial.

Allt eftersom organisationen har vuxit har de också närmat sig föreningslivet. Sedan 2016 har organisationen fått stöttning av Riksidrottsförbundet på nationellt plan.

– Ju närmre vi har knutits till idrotten desto mer har vi förstått hur viktigt det här är med föreningsliv. Vi tror att vi och föreningar kan vara bra för varandra. Många kommer till oss för att prova olika aktiviteter och sporter och till slut kanske man hittar sin grej som man tycker är roligt. Då kan vi lotsa dem vidare till en förening. På samma sätt kan föreningen hänvisa medlemmar som vill testa på deras idrott till oss, eller hänvisa dem att lämna gammalt material till oss. Det blir också ett sätt för föreningen att synliggöra sin idrott.

Fritidsbankens arbete vilar på tre grundpelare – alla får låna, allt är gratis och återbruk står i fokus. Det är vad som driver organisationen och det absolut viktigaste är att alla får låna.

– Det betyder att det spelar ingen roll vem du är, hur gammal du är, var du kommer ifrån, hur mycket pengar du har på banken eller vilken social status du har – alla får låna. Alla kan och bör låna!

Att alla får låna gör att organisationen kommer med många viktiga mervärden. Organisationen bidrar inte bara till en mer hållbar miljö utan det minskar även trösklarna in till ett rikt aktivt liv. Målet framöver är självfallet att växa för att kunna bidra allt mer.

– Vårt långsiktiga vision är att det ska finns minst en Fritidsbank i varje svensk kommun. Vi vill vara med och ändra ett beteende där folk börjar tänka “låna” istället för att rutinmässigt åka och köpa. Vi tror också att Fritidsbankens roll kan växa. Kanske kan Fritidsbanken kan utgöra ett nav där vi kan ha lokaler med aktivitetsledare, föreningsrum som föreningar kan hyra eller låna och så vidare. Det finns mycket att bygga på!