Skip to main content

Ekonomisk rapport: Summering av intäkter och kostnader per grupp

By april 5, 2020juni 30th, 2021Produktnytt

Ni har nu fått en ny rapport där vi summerar era intäkter och kostnader på grupp- och grupptypsnivå. Dessutom kan ni lägga till egna poster för att få en helhetsbild över gruppen.

Rapporten hämtar in prognosen för det statliga LOK-stödet för gruppen. Ni kan sedan lägga till det kommunala LOK-stödet och övriga intäkter så att även dessa räknas in.

På kostnadssidan hämtar rapporten det rapporterade arvodet. Ni kan också på egen hand lägga till övriga utlägg och andra kostnader.

Henriks, VD på SportAdmin, ord om Rapporten:

Detta är grymt! Rapporten sammanställer allt föreningens styrelse behöver veta om gruppernas ekonomiska förutsättningar!