Skip to main content

Den senaste tiden har vi jobbat på en uppdatering av arvodeshanteringen – och nu är den här!

För er innebär det ett nytt utseende som förhoppningsvis gör arvodeshanteringen tydligare och mer lättarbetad, men också ny funktionalitet:

Ledare kan fylla i skattesats

Ni kan nu styra om föreningens ledare ska kunna fylla i en önskad skattesats för hur mycket skatt som ska dras. Ledarna kan då fylla i den procentuella skatt de önskar ska dras av under min profil i LedarAppen, och det syns sedan på ledaren i arvodeshanteringen. När ni sedan kikar på tidrapporterna eller tar ut en Excelexport finns skattesatsen med där, och hur mycket som ska dras av räknas automatiskt ut er.

För att låta dina ledare fylla i skattesats, gå till Arvodeshantering -> Inställningar och bocka i bockrutan.

Gruppfilter i tidrapporteringen

Ni kan nu filtrera på en grupp på fliken ”Tidrapportering”. Det gör att ni får fram de ledare som närvarat på minst en aktivitet i den gruppen.

Markera flera tidrapporter som utbetalda samtidigt och välj datum för utbetalning

Ni kan nu markera flera tidrapporter, och markera samtliga som utbetalda samtidigt. Ni kan också välja det datum då utbetalningen skett, så att det stämmer med det faktiska utbetalningsdatumet för ledaren.