Skip to main content

Ny vy för samtliga aktiviteter i Arvodeshanteringen
Genom den nya fliken “Aktivitetsöversikt” får föreningen en enklare överblick över hur arvodeshanteringen och rapporteringen går för ledarna.

Rapportera arvode på aktiviteter utan närvaro
Ge ledarna möjlighet att rapportera arvode på gruppaktiviteter de själv inte närvarat på. Inställningen finns under “Arvodeshantering” → “Inställning”.

Utökning av loggning från Arvodeshanteringen
Nu loggas ledarnas tidrapportering från LedarAppen i SportAdmin. Händelser från och med 1 januari 2021 finns att hitta i “Loggen” i vänstermenyn.

Kopiera medlemskort till ny period
Vid start av en ny termin eller säsong ska en ny period i SportAdmin skapas. Nu finns möjligheten att, vid kopiering mellan perioder, koppla grupperna till periodens aktiva medlemskort. Om perioden man kopierar till har ett annat medlemsår än perioden man kopierar från, kommer ett nytt medlemskort att skapas.

Importera konstsimmärken
Importera konstsimmärken via Utmärkelser.

Loggning vid flytt av aktivitet mellan period
Aktiviteter som ligger utanför perioden har sedan tidigare kunnat flyttas från en period till en annan via ”LOK-stöd”. Nu loggas det även i loggen när en sådan flytt görs.