Skip to main content

Idag möttes nyanställda på SportAdmin och Billmate för att sätta sig in i varandras verksamheter och vårt gemensamma samarbete. Dagen inleddes med en gemensam frukost på SportAdmins kontot innan SportAdmin presenterade sin verksamhet. Därefter vandrade vi vidare bort till Billmates kontor där de presenterade både sin verksamhet och sitt kontor. Ett väldigt lyckat utbyte som skapat en större förståelse för vårt gemensamma arbete.