Skip to main content

Idrottsföreningar behöver hämta in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för alla de som har uppdrag i föreningen och kontakt med barn. I praktiken innebär detta att föreningen ska begära ett registerutdrag för alla ledare över 15 år.

Registerutdragshanteringen i Kansliservice har nu uppdaterats. Nu kan man, förutom att ange när ett registerutdrag för en ledare kontrollerats, ange när kontroll behöver göras på nytt. 90 dagar innan detta skickar systemet automatiskt ut en mailpåminnelse till ledaren.

Läs mer om registerutdrag hos Riksidrottsförbundet.
Läs mer om hantering av registerutdrag i Kansliservice.