Skip to main content

Som en del av SportAdmin Academy har våra nyanställda fått möjlighet att ha en fadderförening. Fadderskapet har haft som syfte att lära känna och ha nära kontakt med en av våra föreningar, sedan har alla själva fått definiera vad just de vill lära dig mer om, få en bättre inblick i eller fördjupa sig i. 

Jag, Matilda Kristell, har alltid beundrats av föreningar som investerar i framtidens stjärnor. Därför valde jag en förening med stor ungdomsverksamhet och som är en förebild när det kommer till att investera i sina unga. Dessutom började min egen fotbollsresa i LB07 och det kändes därför extra roligt att träffa en fotbollsklubb som jag har tydlig koppling till. Klubben gör en rolig satsning med stor framtidstro där ungdomsverksamheten i längden förhoppningsvis kan leverera fotbollsspelare på hög nivå. 

Jag fick möjligheten att träffa och prata med både klubbchef Sebastian Jonsson och utvecklingschef Henrik Adolfsson. Sebastian och Henrik började jobba för klubben 2018 och har sedan dess jobbat för att utveckla föreningen. 

Mina två huvudfokus i detta fadderarbete har varit att besvara frågorna som följer:

  • Hur bedriver man en så stor ungdomsverksamhet? 
  • Hur arbetar man med att vara ledande kring utvecklingsmiljön?

Från mötet tar jag med mig att det är viktigt att knyta alla lag till klubben, bli bäst på det enkla och framförallt att ett långsiktigt tänk inte bara ska förändra förutsättningarna imorgon utan även framåt i tiden. 

Jag vill också passa på att tacka LB07 med Sebastian och Henrik för ett spännande och givande samtal. Det var superkul att få möjlighet att besöka er på plats och få en större kännedom om de förutsättningar ni har för föreningens lag!