Skip to main content

SportAdmin på Riksidrottsmötet 2023

By maj 31, 2023juni 1st, 2023Föreningsutveckling
I helgen gick Riksidrottsmötet 2023 av stapeln.

På plats på Riksidrottsmötet 2023 från SportAdmin var Henrik (grundare och VD) i sin roll som styrelseledamot för Svenska Gymnastikförbundet och Tim (produktchef) i sin roll som mentor för Eldsjäl 2.0. Här är det viktigaste du behöver veta från mötet.

Ny ordförande på plats – hej Karl-Erik Nilsson!

Efter 12 år i riksidrottsstyrelsen var det dags för Björn Eriksson att tacka för sig då hans mandat löpte ut. Karl-Erik Nilsson, tidigare ordförande på Svenska Fotbollsförbundet, ersatte honom på posten. Läs mer →

Nya medlemmar  – Funktionell Fitness, E-sport och Shack

Sex förbund ansökte om att bli medlemmar i RF och SISU. Grattis säger vi till Svenska Förbundet för Funktionell Fitness, Svenska E-sportförbundet och Sveriges Schackförbund som fick grönt ljus och nu är medlemmar. Läs mer →

Ökat inflytande till unga

Bara 2 av 3 unga tycker att de har möjlighet att påverka sin förening enligt Ungdomsbarometern. Svenska Ridsportförbundet föreslog i sin motion att RF ska öka insatserna för att öka ungas inflytande. Motionen bifölls och RS kommer tillsammans med aktiva ungdomar att jobba vidare med frågan. 

Fler insatser för en tryggare idrott

En tryggare idrott stod i fokus under mötet. I en motion från Svenska Konståkningsförbundet m fl togs frågan om förebyggande arbete, bestraffningsärenden och förslag på stadgeändringar upp. Motionen bifölls och två utredningar kommer att påbörjas för att komma vidare med arbetet om en tryggare idrott. Läs mer →

Mer pengar till idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen engagerar över 3,3 miljoner medlemmar i fler än 19 000 ideella föreningar med stora positiva effekter för både samhälle och individer. Det tog Svenska Fotbollförbundet och Svenska Triathlonförbundet fasta på i sin motion om att arbeta för ökade anslag till idrottsrörelsen. 

“Stöd på kommunal, regional och nationell nivå krävs att nå målen i Strategi 2025 om ett livslångt idrottande i förening och för att kunna erbjuda en bred och inkluderande verksamhet”, säger Björn Eriksson.

Tillsammans med specialidrottsförbunden kommer Riksidrottsstyrelsen att påbörja ett påverkansarbete med målet att utöka anslaget till idrottsrörelsen. Läs mer →

Alla nyheter från Riksidrottsmötet 2023 hittar du här.