Arvodeshantering

Automatiserat, med full koll

Enkelt för ledaren, tydligt för alla

Att sammanställa vem som ska ha ersättning för sin värdefulla insats kan lätt bli ett pussel utan lösning. Med SportAdmins arvodeshantering sköter ledaren sin rapportering direkt i LedarAppen och den som har ansvar för utbetalning får en sammanställning direkt i registret.

Arvodeshanteringen är en del av Kansliservice. Läs mer här!

Välj rätt uppgifter

Skapa era egna arvodesroller baserat på upplägget i er förening. Välj om arvodet ska vara fast eller baserat på antalet timmar, vem som ska kunna tidrapportera med vilken roll och om man ska kunna lägga in tid på egen hand.

Ledaren sköter tidrapporteringen

Ledaren närvarorapporterar och bekräftar aktiviteten. Därefter tidrapporterar de smidigt och enkelt på de aktiviteter där de varit närvarande ledare – direkt i LedarAppen. Allt på en och samma plats för att slippa krångel och otydligheter.

Det är naturligt att vilja ha full kontroll

Därför finns det en sammanställning med vad man betalt ut och vad som ligger och väntar. För den som önskar finns det också flera detaljerade vyer av den exakta rapporteringen – med möjlighet att exportera till Excel. Allt för att skapa en rättvis och transparent organisation.

Jag vill veta mer!

Välkommen till SportAdmin-familjen!