Skip to main content
Category

Föreningsvän

Föreningsvän

Shanga Aziz om Locker room talk-metoden

Många föreningar i vårt avlånga land strävar efter ett gott idrottsklimat där fair play premieras, jämställdhet är en självklar faktor och alla vågar vara sig själva. Att skapa detta klimat kräver att man aktivt arbetar med skapa sunda värderingar. Vi har pratat med Shanga Aziz, grundare av Locker room talk, om hur man på ett enkelt sätt kan inkludera värdegrundsarbete i sin vardagliga verksamhet.   Detta är den andra delen om Locker room talk. I den första delen berättade Shanga Aziz om deras arbete och organisation. Läs den här! När Locker room talks utbildare väl är på plats i omklädningsrummen arbetar man enligt vad man kan kallar “Locker room talk-metoden”. Metoden har man själv tagit fram då man tidigt insåg att idrotten saknade tydliga verktyg för just detta ändamål. – Visst, det fanns en del filmer och texter om att det är viktigt om att jobba med den här frågan, men…
Ebba
februari 16, 2019
Föreningsvän

Shanga Aziz – Det här är Locker Room Talk

En viktig förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling är en jämställd idrott. Riksidrottsförbundet har i sin strategi 2025 inkluderat ett jämställdhetsmål för att säkerställa att det finns möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Någon som dagligen jobbar med jämställdhet inom idrotten är Shanga Aziz, en utav grundarna till Locker room talk. Locker room talk är en organisation vars syfte är att skapa ett jämställt samhälle där alla människor kan känna sig trygga och välkomna. Locker Room Talk åker runt till idrottsklubbar i hela Sverige för att prata om jämställdhet och attityder med tränare och killar i åldrarna 10 – 14. De vill, kort sagt, “stoppa skitsnacket” i omklädningsrummet. – Vårt uppdrag är att vi vill skapa en ny form av manlighet där killar vågar vara sig själva. Vi träffar dem utifrån ett program där vi ses i deras omklädningsrum ungefär 20-30 minuter innan deras träning börjar. Det gör…
Ebba
februari 8, 2019
Föreningsvän

Johan von Essen om ideellt engagemang inom idrotten

Innan jul presenterade Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB en rapport där man värderat det ideella arbetet i Sverige till 131 miljarder kronor. Det ideella engagemanget är en stor tillgång i Sverige, inte minst för idrottsrörelsen. Johan von Essen arbetar vid institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke Högskola och har gjort stora mängder forskning kring medborgerligt arbete och ideellt engagemang. Han menar att Sverige har en av de högst engagemangsgraderna i världen och delar idag med sig av hur det ideella engagemanget ser ut, vad som driver det och vilka fördelar det för med sig.   Johan om sin forskning: Jag har gjort en hel del forskning kring ideellt arbete i Sverige. Forskningen består, lite grovt, av två delar. Dels har jag gjort kvantitativa studier där vi tecknar en bild av det ideella engagemanget, för att vi ska förstå hur det ser ut på befolkningsnivå. Det andra jag har…
Ebba
februari 2, 2019
Föreningsvän

Birgitta Green om Alla kan gympa

Den svenska idrotten står inför inför en spännande utveckling. I Riksidrottsförbundets Strategi 2025 har man valt ut fem prioriterade utvecklingsresor och en av dessa benämns “Inkluderande idrott för alla”. Någon som har stor erfarenhet inom området är Birgitta Green, en av grundarna av konceptet Alla Kan Gympa. Alla Kan Gympa är ett koncept inom gymnastiken som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Strategi 2025 – Inkluderande idrott ”Ambitionen om träning och tävling för alla i föreningar – där alla ska känna sig välkomna – innebär att svensk idrott behöver göra en resa mot inkludering av grupper som i dagens samhälle inte ses som norm. Det gäller samtliga diskrimineringsgrunder; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om att sänka ekonomiska trösklar och göra idrotten tillgänglig nära där människor bor.” Hur föddes idén till Alla Kan Gympa?– År 1998 flyttade…
Ebba
januari 26, 2019
Föreningsvän

Roger Gustafsson – Tre tips för att hålla ungdomars intresse vid liv

Förra veckan delade Roger Gustafsson med sig av sina tankar kring hur alla kan bli bra på sin idrott. För att bli duktig krävs många timmars bra träning. Men hur håller man ungdomarnas intresse vid liv? Idag delar Roger Gustafsson med sig av tre tips på hur man får intresset att leva vidare.  – För att skapa motivation finns det framför allt tre behov som måste tillfredsställas. Det är medbestämmande, utveckling och tillhörighet och alla dessa är viktiga faktorer för att få barn och ungas intresse till att idrotta att leva längre, förklarar Roger Gustafsson. MedbestämmandeDet första är medbestämmande, det vill säga att den aktive får vara med och bestämma kring delar av verksamheten. Det både skapar och upprätthåller motivation. UtvecklingFör att sedan hålla kvar och öka motivationen bör behovet av utveckling tillfredsställas – den aktive måste känna att den faktiskt blir bättre. TillhörighetDet tredje behovet är tillhörighet, det vill säga…
Ebba
januari 15, 2019
Föreningsvän

NY STUDIE: Ideellt arbete värt 131 miljarder

Precis innan jul presenterade Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB en rapport där man tittat på värdet av det ideella arbetet i Sverige under 2014. Det är första gången som man har värderat det ideella arbetet i Sverige i ekonomiska termer. Och resultatet är minst sagt imponerande. ”Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 131 miljarder kronor för 2014” Det innebär att det motsvarar 3,32% av BNP. Definitionen för ideellt arbete som använts i studien lyder: ”Till det ideella arbetet räknas allt det arbete som utförs obetalt och inom ramen för en ideell organisation inom det civila samhället.” MER FRÅN STUDIEN ”Nästan varannan svensk ägnar sig regelbundet åt något slags ideellt arbete”Rapporten har också tittat på hur mycket olika organisationer inom den ideella sektorn bidrog. En slutsats man drar är att det är ideellt arbete i idrottsföreningar och organisationer med social inriktning som bidrog mest med knappt 1,2%.Tittar…
Tim
januari 9, 2019
Föreningsvän

Roger Gustafsson – Alla kan bli bra på sin idrott

Roger Gustafsson är en före detta fotbollsspelare och idag utbildningsansvarig i IFK Göteborg. Han har bland annat tagit fram utbildningsprogrammet “Fotbollens hemligheter” och har en gedigen tränarerfarenhet. Med honom har vi bland annat pratat om hur alla kan bli bra på sin idrott, vilken viktig roll förening och ledare har, och hur vuxna kan stötta ungdomar i sin idrottskarriär. Vilka är framgångsfaktorerna för att man ska bli bra på sin idrott?I de flesta idrotter kan alla bli bra. För att bli duktig måste man få många timmar bra träning. Det som krävs är därmed att man har stort intresse, att man tycker det är roligt och att orkar med den tunga träningen. “Talang” är alltså orken att träna många timmar. Det viktigaste är dock inte att bli bra – det viktigaste är att hålla på med idrott överhuvudtaget. Men faktumet att alla kan bli bra är viktigt i den bemärkelse…
Ebba
januari 7, 2019
Föreningsvän

En arvodeshantering utan frågetecken

Föreningssverige är fullt av ideella hjältar som varje dag lägger ner hjärta och själ i barn- och ungdomars idrottsliga utveckling. Många föreningar väljer att premiera detta arbete med ett symboliskt arvode för att sporra och visa uppskattning.   Arvodeshantering kräver en  arvodesmodell som är lika rak och tydlig som lönemodeller i näringslivet. Varje ledare ska kunna förutse månadens extra inkomst samtidigt som det ska vara lätt för föreningen att hantera. Målet är att sporra ledarna till att bedriva ännu bättre verksamhet, inte att flytta resurser från verksamhet till administration. Så hur gör vi arvodesmodellen rättvis? Skapa olika arvodesgrupper med tillhörande arvode. Grupperna kan baseras på exempelvis ledarens utbildningsnivå eller ansvarsroll. Låt exempelvis säga att en arvodesgrupp består av huvudtränare medan en annan består av hjälptränare. Likväl kan en grupp bestå av alla som gått en högre utbildning medan en annan består av alla som gått en lägre utbildning. Modellen blir…
Ebba
december 12, 2018
Föreningsvän

John Dohlsten – Behåll era medlemmar genom att tänka nytt

Att tappa medlemmar kan vara förödande för en föreningen – men hur man ska arbeta för att behålla dem är sällan prioriterat. “Jobbar man som man gjort tidigare kommer man också få exakt samma resultat” säger John Dohlsten som har enormt mycket kunskap om området. Med honom har vi pratat om det som inom idrotten kallas ett behållarperspektiv och varför det är så viktigt. John Dohlsten Har tidigare varit fotbollstränare på elitnivå men blev kontaktad av Göteborgs friidrottsförbund för ett samarbete. Driver nu ett forskningsprojekt om elitidrott ur ett hållbarhetsperspektiv i deras regi.  Berätta lite mer om vad ditt forskningsprojekt innebär! Jag har alltid tyckt att ungdomsidrott är spännande och någonstans är det ju det som leder till elitidrott. Forskningen är tänkt att mynna ut i en metod om hur man ska kunna hjälpa svenska elitidrottare över tid. Det handlar mycket om att behålla bra hälsa, vara skadefria, må bra och samtidigt prestera på…
Ronja
november 29, 2018
Föreningsvän

Fyra tips på nyttiga ledarutbildningar

För att kunna bedriva en verksamhet krävs skickliga ledare. Inte nog med att de måste vara skickliga på sin sport – de måste även kunna möta, inspirera och stötta idrottare i alla åldrar och livsfaser. Precis som med all typ av sport gäller att träning ger färdighet och det krävs således träning, och en stor dos inspiration, för att bli en kompetent ledare. Lyckligtvis finns det många erfarna ledare med specialkunskap runt om i vårt avlånga land som mer än gärna sprider sina kunskap vidare. Med det sagt finns det ett stort utbud av diverse utbildningar och kurser som med fördel kan erbjudas föreningens ledare för att ge dem bästa möjliga förutsättningar. Nedan tipsar vi om fyra nyttiga utbildningar för ledare.  1. Idrottens tränarutbildningar Som ny ledare innebär ledaruppdraget många nya intryck och kunskaper. Hur lägger man upp en träning på bäst sätt? Hur får man alla deltagare att känna…
Ebba
november 21, 2018