Skip to main content
Category

Föreningsvän

Föreningsvän

Mikael Wallsbeck – Breddfokus i en målinriktad värld

Om man ska välja att arbeta med bredd eller elitsatsning är förmodligen ett av många föreningars största dilemman. “Ju fler du har, desto fler får du med” säger Mikael Wallsbeck som till vardags jobbar som idrottspsykologisk rådgivare, och vi har pratat om allt från hur man skapar en välfungerande verksamhet med breddfokus till hur man arbetar med idrottspsykologi hos barn och ungdomar. Varför är det så viktigt att arbeta med bredd i ungdomsidrott? Jag tror att ett breddfokus är viktigt på många plan. För medlemmen skapar det andra motivationsfaktorer i det sociala och lärandet, något som gör det enklare att ta sig ner till träningen på kvällarna. Jag upplever också att ett breddperspektiv leder till en helt annan stämning hos samtliga i föreningen. Det är oundvikligt att se att vissa spelare är bättre än andra, men med ett uttalat breddfokus brukar inställningen hos allt från spelare till föräldrar bli positiv…
Ronja
november 16, 2018
Föreningsvän

Lägg energi på dem som skapar värde för medlemmarna

En förening utan ledare är en förening utan verksamhet. Att värna om och investera i sina ledare är därmed essentiellt för alla som vill bedriva värdefull verksamhet. Rekrytering, ledarutbildning och samordning är konstant aktuella aktiviteter som ibland kan behöva inspiration för att nå nya höjder. I den här artikeln kommer det bjudas på inspiration som kan vara nyttig för den som sitter fast just i ledarträsket. Först ut: Rekrytering! Att ledare inte växer på träd är ett faktum som många föreningar är plågsamt medvetna om. Både kompetens och engagemang är fundamentala ledaregenskaper som kan vara svåra att hitta i en och samma person och med det sagt är det inte konstigt att ledarrekrytering ofta förknippas med en gnutta oro. Kommer vi ha tillräckligt med ledare för att driva alla våra grupper? Kommer vi hitta rätt personer? Och framför allt, var letar vi? Om vi vill hålla oss på hemmaplan är…
Ebba
oktober 26, 2018
Föreningsvän

Martin Carlsson-Wall – Resan mot ett sportkontor

Svensk idrott står inför en mycket spännande utvecklingsresa. Många av de kanslier vi idag ser runt om i vårt avlånga land är på väg mot en ny era där kanslier byts ut mot sportkontor för att kunna tackla de utmaningar globalisering och kommersialisering för med sig. Så, hur gör man denna övergång rent praktiskt? Och hur ser vi till att alla huvudpersoner rör sig i samma riktning? Martin Carlsson-Wall delar med sig av sina viktigaste tips från sin forskning inom området. Detta är den andra delen om det moderna sportkontoret. I den första delen berättade Martin Carlsson-Wall om vad är det modernt sportkontor är och bakgrunden till det hela. Läs den här! Hur gör man kanslier till mer attraktiva arbetsplatser? Först behöver man skapa en prestationskultur på kanslierna. Idag pratar man ofta om eldsjälar, vilket är helt rätt – hjältar och hjältinnor ska självklart hyllas för sina insatser! Baksidan av detta…
Ebba
oktober 18, 2018
Föreningsvän

Vägen ut ur bokföringsdjungeln

Varje ideell förening är förpliktigad att följa bokföringslagen vilket, i korta drag, innebär att alla föreningens transaktioner ska bokföras enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. Bokföring och fakturering kan ibland upplevas som snårig och komplex, men det behöver den inte vara. För föreningar är de vanligaste transaktionerna som ska konteras i den löpande bokföringen medlems- och träningsavgifter vilket är ett tecken på det uppenbara sambandet mellan föreningens fakturering och bokföring. Faktureringen sätter förutsättningarna för bokföringen och enkla korrigeringar i faktureringen kan påverka hur pass hanterbar bokföringen blir. För att underlätta bokföringen så mycket som möjligt bör vi därmed fakturera på ett sätt som gör att vårt faktureringssystem kan generera rapporter som kommer agera gynnsamt stöd för bokföringen. Så, vilka korrigeringar är mest effektiva? Först ut, skippa pappersfakturorna. Pappersfakturor ger oss inga rapporter alls vilket innebär att varje faktura måste konteras styckvis istället för att vi dagligen kan kontera klumpsummor. Det…
Ebba
oktober 15, 2018
Föreningsvän

Martin Carlsson-Wall – Från traditionellt kansli till modernt sportkontor

Att digitalisering och globalisering påverkar samhället i stort är det få som har missat. Exakt hur det påverkar vårt svenska föreningsliv är det dock få som känner till lika väl som Martin Carlsson-Wall, Center Director på Center for Sports & Business på Handelshögskolan i Stockholm. Tillsammans med ett team på 31 medarbetare forskar han dagligen kring övergripande globala och kommersialiserade sporttrender. I den första delen utav två berättar Martin Carlsson-Wall om vad ett modernt sportkontor är och varför det är en viktig komponent i utvecklingen av det svenska föreningslivet. I den andra delen kommer han att dela med sig om hur man praktiskt kan genomföra denna transformation. Martin Carlsson-WallCenter Director på Center for Sports & Business på Handelshögskolan i Stockholm Sedan 2015 har Handelshögskolan i Stockholm en avdelning som forskar kring de utmaningar svensk idrott står inför i samband med växande kommersialisering, globalisering och individualisering. Man arbetar framför allt med att…
Ebba
oktober 9, 2018
Föreningsvän

Anders Andréasson – Din roll i dina aktivas utveckling

Hur ska man arbeta förebyggande kring mobbning med mindre barn? Vilket ansvar har man som förälder? Hur ändrar man på en inpräntad kultur? Anders på Friends arbetar på heltid med att hjälpa verksamheter på rätt spår, och i fortsättningen på intervjun med honom har han delat med sig av sina absolut bästa tips för ett tryggt föreningsliv.   Missade du förra artikeln med Anders där vi bland annat pratade om hur man kan upptäcka mobbning inom idrotten? Läs den här! Hur ska man arbeta mot mobbning? Jag tror mycket på förebyggande arbete för att minska det akuta. Mycket handlar om att lägga fokus på annat än bara utveckling idrottsmässigt i sin träningsutformning. Att bara lägga några minuter på varje träning och prata om hur man mår, vad som uppskattats och hur man ska vara mot varandra kan göra mycket. Desto äldre barnen blir, desto mer kan man inkludera dem i att ta…
Ronja
oktober 5, 2018
Föreningsvän

Så lägger ni upp er fakturering och avgifter

Uttrycket “det är inte de stora inkomsterna som gör dig rik utan de små utgifterna” är både ett välkänt och klokt uttryck. I föreningslivet kommer vi dock inte ifrån att stora utgifter som uppstår i form av lokalhyra, material och tränararvoden måste matchas med inkomster. Den främsta inkomstkällan i en ideell förening är utan tvekan avgifter från föreningens medlemmar. Men trots detta är fakturering ändå något som ofta flyttas ner på priolistan. Besvärligt, långtråkigt och svårhanterligt är ord som förknippas med fakturering. I extrema fall leder en besvärlig fakturering till att medlemmar tränar år efter år utan att betala en enda krona. Med det sagt behöver varje förening hitta ett faktureringsupplägg som är tydligt, riskfritt och lätthanterligt för alla inblandade. Så, hur skapar man det optimala upplägget? Först, i ett enkelt faktureringsupplägg bör avgifterna baseras på grupptillhörighet. Bygg avgiftsupplägget så att alla medlemmar i en träningsgrupp betalar samma medlemsavgift, samma…
Ebba
oktober 2, 2018
Föreningsvän

Enkla och tydliga avgifter är nyckeln

Det går inte att undgå att god ekonomi krävs för att hålla en förening på fötterna. Med medlemsavgifter som största inkomstkälla innebär det att en välfungerande förening kräver ett praktiskt faktureringsupplägg. Att hitta ett upplägg som passar som handen i handsken för varje specifik förening är dock inte helt enkelt. Med det sagt kommer kommande artiklar beröra just fakturering. Vi bjuder på tips och trix på hur man kommer till bukt med avgifterna. Hejdå komplex fakturering; hej enkel fakturering! Så varför är det så viktigt att ta hand om sin fakturering? Jo, komplex fakturering för med sig nackdel efter nackdel. Inte nog med att det är förknippat med långa sömnlösa nätter och mängder av huvudbry – det är dessutom förknippat med risker, både för föreningen och dess medlemmar. Först och främst äventyras likviditeten. Komplicerad fakturering är nämligen inte bara komplicerad för föreningen, utan även för medlemmen. Får medlemmen flera fakturor med…
Ebba
september 27, 2018
Föreningsvän

Anders Andréasson – Vikten av ett tryggt föreningsliv

Hur man ska hantera obekväma situationer i en förening är inte alltid helt tydligt – och det slutar ofta med att det inte blir hanterat alls. Anders på Friends arbetar på heltid med att få olika former av verksamheter på rätt spår, och till oss har han delat med sig av sina bästa tips på hur man ska bygga en förening där alla behandlas lika.   Anders Andréasson Har i tio år arbetat som utbildare för Friends och föreläser om frågor kring mobbning i förskolor, skolor och idrottsföreningar. Bakgrund i idrottens värld som både aktiv och ledare. I vilka former förekommer mobbning inom idrotten? Det finns en del mätningar som visar att mobbningsfrekvensen är högre i skolan än idrotten, men mobbning är ett samhällsproblem och det vore konstigt om det inte förekom där. Det vi kan se är att det ofta kommer till uttryck i verbala kränkningar, fysiska handlingar eller psykisk…
Ronja
september 25, 2018
Föreningsvän

Karin Weman – Motivera dina ungdomar till att stanna i föreningen

Desto högre upp i åldrarna barnen kommer desto färre blir lagen inom föreningsidrott. Andra saker blir mer spännande och då får ofta det som inte är känns lika viktigt stryka på foten. Karin Weman vet hur man kan arbeta för att behålla fler och samtidigt skapa en bättre kultur i sitt lag. Missade du förra artikeln med Karin där vi pratade om vad motivation är? Läs den här! Varför tror du att motivationen till föreningsliv ofta försvinner i tonåren? Idrottsligt börjar det ställas betydligt högre krav på närvaro samtidigt som svårighetsgraden höjs. Dessutom händer det mycket i kroppen som gör att man kan börja tänka annorlunda och uppleva mer press. För tjejer leder de kroppsliga förändringarna ofta till att man blir fysiskt sämre under en period, och det i kombination med högre krav kan lätt göra att glädjen i idrotten försvinner. Hur ska man arbeta för att behålla dem i…
Ronja
september 18, 2018