Skip to main content

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar dels genom att bistå föreningssverige med ett automatiserat föreningssystem. Målsättningen är att säkerställa att föreningen ska kunna lägga mindre tid på manuell administration och mer tid på att utveckla verksamheten och på så sätt göra skillnad för barn och unga.

Men vi bidrar även genom att sprida kunskap och inspiration via föreningsplattformen Foreningsvan.se. Genom olika artikel- och inspirationsserier, skapade tillsammans med experter, föreningar och idrottsprofiler, är målet att väcka nya tankar som bidrar till en positiv utveckling av föreningssverige och barn- och ungdomsidrotten.

Tillsammans med Generation Pep har vi nu möjlighet att ta vårt bidrag till nästa nivå. Vi vill hjälpa föreningssverige att hitta vägar att göra idrotten till en utvecklande och välkomnande plats för alla barn och unga.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Läs mer om Generation Pep