Skip to main content

Integritetspolicy – Information om behandling av dina personuppgifter

 

Here you can read the English version of our Privacy Policy.

Denna policy beskriver SportAdmin i Skandinavien AB:s, org.nr 556773-0832, (”SportAdmin”, ”vi”, ”våra” eller ”oss”) behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. En stor del av SportAdmins personuppgiftsbehandlingar utförs å föreningars, som använder sig av SportAdmins tjänster, vägnar. Vid sådan behandling agerar SportAdmin personuppgiftsbiträde, medan den förening som du är medlem hos, samt på vars uppdrag vi behandlar dina personuppgifter, är personuppgiftsansvarig. I dessa fall regleras vår behandling i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan SportAdmin och respektive förening. Om du vill tillvarata dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) i relation till dessa behandlingar, bör du kontakta din relevanta förening. På deras hemsida bör det finnas information om var du ska vända dig i ett sådant ärende. 

SportAdmin agerar däremot personuppgiftsansvarig för vissa behandlingar av de personuppgifter som hanteras inom vår verksamhet, vilka beskrivs närmare i denna policy. Eftersom SportAdmin är en del av Lime Technologies Group, behandlar även Lime Technologies Sweden AB, org.nr. 556397-0465, (”Lime”), som hanterar koncernens huvudsakliga administrativa funktioner, dina personuppgifter för motsvarande ändamål, på samma rättsliga grund och under samma tidsperiod som SportAdmin, dvs. som gemensamt personuppgiftsansvarig. Vid referenser i denna integritetspolicy till ”SportAdmin”, ”vi”, ”våra” eller ”oss” omfattas således även Lime. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss på info@sportadmin.se eller via kontaktuppgifterna i avsnitt 7.

Vilken typ av behandlingar (vilket är ett samlingsbegrepp i GDPR för åtgärder kopplade till dina personuppgifter) som vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, utför avseende dina personuppgifter, beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med oss, och i vilken egenskap du agerar. För att underlätta för dig, har vi delat in policyn i olika kategoriavsnitt utifrån vilka tjänster du använder hos oss, exempelvis om du är app-användare, webbplatsanvändare och/eller föreningsrepresentant, där du under respektive kategori kan läsa om vilka behandlingar som utförs. 

Efter kategoriavsnitten följer information i flera avsnitt som är gemensamma för samtliga typer av tjänster. I dessa avsnitt kan du bland annat läsa om vilka vi delar dina personuppgifter med, var vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har gentemot oss, samt hur du kan komma i kontakt med oss. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här policyn täcker därför nödvändig information om detta, varför vi tycker det är viktigt att du läser och förstår informationen. 

Vi ber dig observera att vår webbplats innehåller länkar till webbplatser som hanteras av någon annan än oss. Dessa webbplatser har (eller ska ha) egna bestämmelser om hur det företaget behandlar personuppgifter. Vi har ingen kontroll över vad som händer där, och kan inte heller ta ansvar för det. Om du använder dessa webbplatser, bör du därför titta närmare på den webbplatsens integritetspolicy.

 

1 Vilka personuppgifter används till vad, med vilken rättslig grund, och hur länge? 

1.1 Försäljning och köp av tjänst

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter och använder dem för att erbjuda våra tjänster, skicka offert på din begäran samt hantera köp och utförande av, samt betalning för, våra tjänster, om du agerar som representant för din förening. Från dig, föreningens hemsida eller annan föreningsrepresentant:

 • ditt namn;
 • din e-postadress;
 • ditt telefonnummer;
 • din roll i föreningen; och 
 • samtalsinspelning.
Vårt berättigade intresse att kunna erbjuda föreningen du representerar våra tjänster och för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig, samt vårt berättigade intresse att kunna utbilda anställda internt och säkerställa kvalitén av samtal och kundbemötande. Denna behandling pågår så länge som vi har en pågående dialog eller försäljningsprocess med dig eller din förening som du representerar, så länge som offerten gäller och så länge det krävs för vårt fullgörande av avtalet. Samtalsinspelning behandlas under en period om två år efter inspelningstidpunkten.

Fakturaunderlag sparas i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

1.2 Onboarding och utbildning

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter och använder dem för att kunna genomföra utbildningar i våra tjänster med dig.  Från dig eller annan föreningsrepresentant:

 • ditt namn;
 • din e-postadress;
  • ditt telefonnummer; 
 • din roll i föreningen; och
 • inspelning av videoutbildning.
För att kunna fullfölja vårt avtal med dig/din förening samt vårt berättigade intresse att kunna utbilda anställda internt och säkerställa kvalitén av utbildningar och kundbemötande.  Denna behandling pågår så länge som föreningens onboardingprocess/

dina utbildningar i våra tjänster är pågående och under en period om två år efter avslutad onboardingprocess/

utbildning.

1.3 Kundtjänst och annan kommunikation

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss via mejl, telefonsamtal eller på annat sätt, för att kunna besvara dina frågor och tillhandhålla dig kundtjänst för ditt ärende. Från dig:

 • ditt namn;
 • din e-postadress;
 • ditt telefonnummer; och
 • personuppgifter som du delar med oss i ditt ärende.
Vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig kundtjänst och teknisk support samt fullgöra vårt avtal med din förening. Denna behandling pågår så länge som ärendet som du begärt kundtjänst för är pågående och under en period om två år efter att ärendet avslutats. 

1.4 Nyhetsbrev och marknadsföring

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter och använder dem för att kontakta dig via e-post eller telefon, om du är över 18 år. Om vi använder oss av en tjänsteleverantör för distribution av detta, kan dina personuppgifter komma att delas med dem för detta syfte. Mer information om delning hittar du i avsnitt 2.1.2. Från dig:

 • ditt namn;
 • din e-postadress;
 • ditt telefonnummer;

och

 • din roll eller relation till föreningen.
Vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig nyhetsinformation och marknadsföring som vi tror kan intresserad dig. Denna behandling pågår så länge som du inte väljer att avsluta din prenumeration av sådan nyhetsinformation och marknadsföring eller meddelar oss en sådan önskan. 

1.5 Jobbansökan

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter och använder dem för att kunna genomföra en rekryteringsprocess. Från dig:

 • ditt namn;
 • din e-postadress;
 • ditt telefonnummer;
 • ditt CV;
 • ditt personliga brev; och 
 • personuppgifter som du delar med oss i din jobbansökan. 
För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som arbetsgivare och vårt berättigade intresse av att föra en rekryterings-process. Denna behandling pågår under rekryteringsprocessen och under en period om två år därefter, för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. 

 

1.6 App-användare

1.6.1 Marknadsföring

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter och använder dem för att i vissa fall kunna visa dig marknadsföring som vi tror kan intresserade dig, direkt i appen och via e-post, om du är över 18 år. Om vi använder oss av en tjänsteleverantör för distribution av detta, kan dina personuppgifter komma att delas med dem för detta syfte. Mer information om delning hittar du i avsnitt 2.1.2 Från dig:

 • ditt namn
 • din e-postadress
 • din ålder;
 • ditt kön;
 • din bostadsort;
 • den idrott för vilken du eller din familjemedlem är registrerad i våra tjänster. 
Vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig marknadsföring som vi tror kan intressera dig.  Behandling som innebär att vi visar dig marknadsföring i appen pågår till dess att du avregistrerar dig från appen. Behandling som innebär att vi visar dig marknadsföring via e-post pågår till dess du väljer att avbryta prenumerationen.

1.6.2 Kundtjänst och teknisk support i appen

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss via appen, mejl, telefonsamtal eller på annat sätt, för att kunna besvara dina frågor och tillhandhålla dig kundtjänst för ditt ärende. Från dig:

 • ditt namn;
 • din e-postadress;
 • ditt telefonnummer; och
 • personuppgifter som du delar med oss i ditt ärende.
Vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda kundtjänst och teknisk support.  Denna behandling pågår så länge som ärendet som du begärt kundtjänst eller teknisk support för är pågående och under en period om två år efter att ärendet avslutats.

1.6.3 Övrig personuppgiftsbehandling på appen

För annan personuppgiftsbehandling i appen, än de som nämns under avsnitt 1.6.1 – 1.6.2, är din förening personuppgiftsansvarig, och SportAdmin agerar personuppgiftsbiträde. 

1.7 Webbplatsanvändare

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, dvs. vad vi gör och varför Vilka personuppgifter vi behandlar och var de kommer ifrån Vad är vår rättsliga grund för behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
Vi samlar in dina personuppgifter när du besöker vår webbplats för att optimera din upplevelse av webbplatsen.  Från andra källor:

 • teknisk information som genereras genom ditt användande av webbplatsen;
 • information om din enhet, till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsar-inställningar, operativsystem; och
 • tid och datum för besöket på webbplatsen.
Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla vår webbplats. Denna behandling pågår under ditt besök på webbplatsen och sparas som längst i sex månader därefter. För mer information, se nedan under avsnitt 5.

1.8 Profilering baserat på personuppgifterna

För att kunna visa dig relevant marknadsföring, utför vi en enklare profilering av dig, baserat på personuppgifterna som du aktivt tillhandahållit oss och som nämns under punkten 1.6.1 ovan. Denna enklare profilering innebär att vi utformar användargrupperingar baserat på faktorer såsom ålder, kön, bostadsort och/eller idrott, för att kunna visa marknadsföring som vi tror kan intressera dig. Ingen sådan profilering utförs på app-användare under 18 år. 

1.9 Hur har vi bedömt intresseavvägningen när den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningstest genom vilket vi har fastställt att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort detta test. Våra kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 7.

2 Vem delar vi dina personuppgifter med? 

Om vi behandlar dina personuppgifter enligt avsnitt 1, kan några eller samtliga av dessa personuppgifter komma att delas med vissa särskilda mottagare. När vi delar dina personuppgifter ser vi till att mottagaren behandlar dem i enlighet med denna integritetsinformation, genom att bland annat ingå dataöverföringsavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med mottagarna. Avtalen säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och denna integritetspolicy. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part.

2.1 Kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina personuppgifter med

2.1.1 Inom koncernen

Mottagare: Vi är en del av koncernen Lime Technologies Group och kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag inom koncernen.

Syfte och rättslig grund: Delning av personuppgifter inom koncernen kan ske för att möjliggöra integrerade erbjudanden av tjänster och produkter, kunna tillhandahålla en sammanhållen användarupplevelse samt för intern administration och rapportering. Detta sker på rättslig grund av legitima affärsintressen.

2.1.2 Samarbetspartners utanför koncernen

Mottagare: Vi har avtal med andra företag inom Sverige som erbjuder produkter till försäljning åt lag och föreningar och kan komma att dela dina personuppgifter med dessa. Exempel på sådana samarbetspartners är Folkspel och Kakservice. 

Syfte och rättslig grund: De samarbetspartners som vi arbetar med och vars produkter du tillsammans med ditt lag eller din förening kan sälja med hjälp av försäljningsverktyget i SportAdmin Lagkassa får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig, till exempel för att hantera beställningar och leveranser av de produkter som du, tillsammans med ditt lag eller din förening, har sålt eller ska sälja. Dessa samarbetspartners får inte behandla eller använda uppgifterna som delas av oss för andra ändamål.  Delningen sker således för fullgörande av avtal så som rättslig grund. 

2.1.3 Leverantörer och underleverantörer

Mottagare: Vi har avtal med andra företag inom främst Sverige och EU, och i begränsad omfattning USA, som utför vissa tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bland annat betaltjänster, hostingtjänster och e-posttjänster. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela uppgifterna för andra ändamål. 

Syfte och rättslig grund: Vi behöver ibland få tillgång till tjänster från andra företag för att kunna tillhandahålla våra egna tjänster och kan då behöva dela dina personuppgifter med dessa. Delningen sker endast i den utsträckning det är nödvändiga för att fullfölja vårt intresse av att kunna tillhandahålla våra tjänster, och företagen får inte behandla eller använda dina personuppgifter för några andra ändamål än att utföra tjänsterna under avtalet med oss. 

2.1.4 Myndigheter

Mottagare: Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten eller andra myndigheter och domstolar.

Syfte och rättslig grund: Enligt lag är vi skyldiga att dela personuppgifter med vissa myndigheter, exempelvis enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Delning kan också ske i vissa fall, när du uppmanat oss att göra det. Således kan delning till myndigheter ske på de lagliga grunderna skyldighet att fullgöra en rättslig förpliktelse eller samtycke.

2.1.5 Tredje part i företagstransaktion

Mottagare: Om vi, eller en betydande del av vår verksamhet, skulle säljas till eller integreras med en tredje part, kan dina personuppgifter lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. Verksamhetens nya ägare kan därefter komma att bli personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

Syfte och rättslig grund: Syftet med överföringen av dina personuppgifter i samband med en företagstransaktion är att säkerställa kontinuitet i de tjänster och produkter som vi tillhandahåller. Detta kan också innefatta att dina personuppgifter används för due diligence-processen och för att möjliggöra en smidig övergång till de nya ägarna. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse att kunna genomföra transaktionen effektivt samt att säkra och bevara våra affärsintressen. 

2.2 Invändningar mot delning av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot delningen av dina personuppgifter, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om din rätt till invändning hittar du i avsnitt 4.5.

3 Var behandlar vi dina personuppgifter?

De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som i tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. 

Vi kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring.

Skyddsåtgärd och beskrivning av denna Vilka länder vi överför personuppgifter till med stöd av angiven skyddsåtgärd
Adekvat skyddsnivå enligt art. 45 GDPR

EU-kommissionen har fattat beslut om att vissa länder utanför EU/EES har en tillräckligt hög säkerhetsnivå, vilket innebär att personuppgifter kan överföras dit utan att någon ytterligare åtgärd behöver vidtas med avseende på själva överföringen (utöver vad som gäller enligt GDPR i övrigt). 

En fullständig lista över vilka länder som ingår finns här

EU-U.S. Data Privacy Framework

EU-kommissionen har fattat beslut om att sådana amerikanska aktörer som deltar i EU-U.S. Data Privacy Framework har en tillräckligt hög säkerhetsnivå, vilket innebär att personuppgifter kan föras över till sådana mottagare utan att någon ytterligare åtgärd behöver vidtas med avseende på själva överföringen (utöver vad som gäller enligt GDPR i övrigt).

USA
Standardavtalsklausuler enligt art. 46.2 GDPR

Då enbart ett fåtal länder anses ha en adekvat skyddsnivå, är den vanligaste åtgärden för att säkerställa tillräckligt skydd vid överföring utanför EU/EES, att bilägga EU-kommissionens standardavtalsklausuler enligt genomförandebeslut 2001/497/EC, 2010/87/EU eller 2021/914/EU utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna. 

Vill du läsa dem i sin helhet, kan du ladda ned dem via EU-kommissionens hemsida (under rubriken Standard contractual clauses for international transfers (Word)).

Bindande företagsbestämmelser enligt art. 47 GDPR

I vissa fall kan en koncern ha upprättat och av behörig tillsynsmyndighet fått godkänt (efter granskning) bindande företagsbestämmelser, för att säkerställa tillräckligt skydd vid överföring mellan koncernens bolag. 

Rätt att få kopia – Vill du få ytterligare information om överföringar till länder utanför EU/EES, eller om du vill ta del av en kopia av den skyddsåtgärd som vi använt oss av, kan du kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7 nedan.

4 Vilka rättigheter du har gentemot oss 

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att tillvarata vissa rättigheter då vi behandlar dina personuppgifter. Nedan beskriver vi respektive rättighet, och vad den innebär för dig i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Vill du läsa mer om vad Integritetsskyddsmyndigheten skriver om dessa rättigheter, finns länkar under varje avsnitt till relevant sida på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.  

Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter, veta mer, eller har frågor, får du gärna höra av dig till oss på info@sportadmin.se, eller via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7 nedan. 

4.1 Rätt till information 

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi generellt vilka personuppgifter som behandlas av oss i olika sammanhang. Om du vill veta mer om huruvida vi behandlar just dina personuppgifter, och i vilken omfattning detta sker, kan du kontakta oss enligt ovan och begära information om vilka personuppgifter vi behandlar. 

Vill du läsa mer om rätten till information – se här.

4.2 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag)

Vi kan även förse dig med en kopia, ett s.k. registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av oss. I registerutdraget lämnar vi information om bland annat vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad personuppgifterna används till, hur länge uppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån uppgifterna kommer. 

Vill du läsa mer om rätten till tillgång – se här.

4.3 Rätt till rättelse 

Vi strävar efter att alltid ha korrekta personuppgifter om dig och uppdatera dessa när så behövs. Om du upptäcker att vi ändå behandlar inkorrekta uppgifter om dig, har du har rätt att kontakta oss enligt ovan för att få dessa rättade. Du har även rätt att be oss komplettera ofullständiga uppgifter om detta är relevant utifrån de ändamål som dina uppgifter behandlas, genom att lämna oss ytterligare information. 

Vill du läsa mer om rätten till rättelse – se här

4.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rättighet är dock inte absolut. För att vi ska radera dina uppgifter måste vissa förutsättningar föreligga. Exempelvis kan du ha rätt att få uppgifter raderade om dessa inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar ditt samtycke i fall vår behandling av dina personuppgifter sker med samtycke som rättslig grund, eller om du invänt mot att vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring. 

Rätten till radering är också begränsad för det fall något undantag är tillämpligt för uppgifterna i fråga. Exempelvis har vi rätt att behålla uppgifterna om det krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vill du läsa mer om rätten till radering – se här

4.5 Rätt att invända 

Du har alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling, om den rättsliga grunden för behandlingen (denna anges vid de olika behandlingar ovan i avsnitt 1) är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse.

Om du invänder har vi inte rätt att behandla uppgifterna längre, om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om vi anser oss ha sådana berättigade skäl, eller om uppgifterna behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, kommer vi att meddela dig om detta och om skälen för bedömningen.

Du kan också invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (inklusive profilering om detta ingår som en del av detta). Om du gör det kommer vi att upphöra med behandlingen för dessa ändamål. 

Vill du läsa mer om rätten att invända – se här

4.6 Rätt till begränsning 

Du kan begära att behandling av dina uppgifter begränsas, exempelvis om du inte tycker att uppgifterna vi har om dig är korrekta, om du anser att behandlingen är olaglig. Du kan även begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas under den tid som vi kontrollerar om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt integritetsintresse när du invänt mot behandlingen (se mer om detta under avsnitt 4.5 ovan). 

Vill du läsa mer om rätten till begränsning – se här

4.7 Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet) 

Om den lagliga grunden för vår behandling är samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att få personuppgifter som du lämnat till oss utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta förutsätter dock att behandlingen sker automatiserat (dvs. inte i fysisk form på papper). Om det är tekniskt möjligt, och du önskar det, kan vi överföra dina uppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig.

Vill du läsa mer om rätten att flytta personuppgifter (dataportabilitet) – se här.

4.8 Rätt att återkalla ditt samtycke 

Du kan när som helst återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat, med effekt från och med återkallelsen (dvs. den behandling av personuppgifter som vi har utfört innan återkallelsen påverkas inte). Detta kan du göra genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 7. Vid direktreklam via e-post kan återkallelse ske genom en länk i det aktuella utskicket.

4.9 Rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet 

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (eller till en annan tillsynsmyndighet) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vill du läsa mer om rätten att inge klagomål – se här.

4.10 Krav för att tillvarata dina rättigheter

För att skydda din integritet kan vi, om behövligt, kräva att du styrker din identitet när du kontaktar oss för att tillvarata dina rättigheter.

 

Vi hanterar din begäran om att tillvarata dina rättigheter skyndsamt. Din begäran besvaras normalt inom en månad från dagen då begäran inkom till oss. Endast vid en ovanligt komplicerad begäran, eller om vi mottagit ett stort antal begäranden, kan svarstiden förlängas med upp till två månader. Om en förlängning av svarstiden görs, kommer du att underrättas om det.

5 Cookies och andra spårningstekniker

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig vi oss av s.k. cookies och liknande spårningstekniker på webbplatsen. Du kan när som helst ta bort cookies från din webbläsare och justera dina inställningar för användningen av cookies. Detta kan du läsa mer om i vår cookiepolicy som du hittar här. I cookiepolicyn beskriver vi bland annat vilka typer av cookies vi använder, vad de används till och hur länge de lagras.

6 Ändringar i, och uppdateringar av, Integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn om detta är nödvändigt för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. Alla sådana ändringar publiceras på vår webbplats, varför du bör läsa igenom integritetspolicyn med jämna mellanrum samt varje gång du använder dig av våra tjänster. Vid större förändringar av materiell betydelse kan vi dock komma att informera om detta via e-post.

7 Hur du enklast kommer i kontakt med oss

Om du har några frågor eller synpunkter angående behandlingen av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. 

 

SportAdmin i Skandinavien AB

Adress: Drottninggatan 34, 211 41 Malmö

E-post: info@sportadmin.se

Telefon: 040-630 10 60

 

Lime Technologies Sweden AB

Adress: Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund

E-post: legal@lime.tech