Ladda upp medlemsregister

Här laddar ni upp ert medlemsregister i Excelformat. Försök i den mån som det går att få med så fullständiga uppgifter som möjligt. Här hittar ni en lathund för hur ert register kan se ut. Det går även bra att ladda upp en zippad fil.

Namn *
E-mail *
Telefon *
Förening *
Roll *
Ladda upp Excelfil *

Excelfilen bör innehålla:

  • Personnummer inkl fyra sista siffror
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Grupptillhörighet

Frågor?
Kontakta supporten på info@sportadmin.se eller 040-630 10 60.