Ladda upp medlemsregister

Här laddar ni upp ert medlemsregister i Excelformat. Försök i den mån som det går att få med så fullständiga uppgifter som möjligt. Här hittar ni ett exempel på hur ert register kan se ut. Det går även bra att ladda upp en zippad fil.

Excelfilen bör innehålla:

Personnummer inkl fyra sista siffror
Adress
Telefonnummer
E-post
Grupptillhörighet

Namn *
E-mail *
Telefon *
Förening *
Roll *
Ladda upp Excelfil *

Frågor?
Kontakta supporten på info@sportadmin.se eller 040-630 10 60.