Skip to main content

Nu är SportAdmin

Lagkassa här!

Hantera lagkassor och försäljningar – utan insättningsavgift & fullt integrerat med ert medlemsregister i SportAdmin.

Kom igång

Varje lag sköter sitt – fast på samma sätt.

Det finns många sätt att sköta en lagkassa på. Med lagkassan i SportAdmin fixar vi så att alla lag gör på samma sätt. Då blir det lätt att göra rätt och ni får koll på läget. Pengarna landar direkt på rätt konto och är helt synkat med bokföringen!

Tjäna pengar till lag och förening.

Med lagkassan i SportAdmin minskar ni inte bara administrationen och ökar transparensen. Ni kan också tjäna pengar till laget genom att sälja lotter, kakor och kläder – ja, precis vad ni själva vill – direkt i appen.

Sälj Bingolotter direkt i SportAdmin

Redo att digitalisera era lagkassor?

Första steget är ett kort digitalt möte med oss. Då hjälper vi er igång – så att det blir rätt hela vägen från kansli till medlem!

En lagkassa som följer lagar & regler

Att bedriva en lagkassa är idag en självklarhet för många lag, men långt ifrån alla känner till det regelverk som omgärdar den. Därför har vi helt enkelt gjort en lösning som gör att du inte behöver lyfta ett finger för att uppfylla det.

Vem är juridiskt ansvarig för en lagkassa?

Lagkassor tillhör, juridiskt sett, föreningen. Även om lagkassans pengar förvaras separat, tillhör pengarna föreningen och inte det enskilda laget.

Hur ska en lagkassa bokföras korrekt?

Eftersom lagkassan tillhör föreningen, måste lagkassans händelser finnas med i föreningens bokföring.

Vem bestämmer hur en lagkassas pengar ska användas?

Föreningens styrelse är ansvarig för att bestämma hur lagkassans pengar ska användas.

Vem måste ges insyn i en lagkassa?

Föreningen som lagkassan tillhör måste ges full insyn i lagkassan, för att en korrekt bokföring ska kunna genomföras. Detta skapar trygghet för medlemmar, föräldrar, lagkassören och föreningen.

Vad säger Skatteverket?

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om de regler och krav som måste uppfyllas.

Vad säger Riksidrottsförbundet?

På Riksidrottsförbundets hemsida finns dokumentet Idrottens Redovisning som innehåller allt du behöver veta ur ett föreningsperspektiv.