Skip to main content

SportAdmin LedarApp

Min grupp/Mitt lag

Vad vill du lära dig?

Lägg till medlem

Så här lägger du till en medlem.

Markera avklarade utmärkelser

Så här gör du när en deltagare klarat av en utmärkelse.

Fylla i grupprekommendationer

Hjälp deltagarna att boka rätt grupp genom att fylla i en grupprekommendation.

I DENNA GUIDEN

Min grupp

 • Bjud in ny medlem med länk
 • Skapa ny medlem manuellt
 • Lägg till medlem från förening

Lägg till medlem

Såhär gör du för att lägga till en medlem i din grupp.

1. Bjud in ny medlem med länk

Genom att bjuda in en ny medlem med länk kommer medlemmen få en länk skickad till sig där de kan registrera sina uppgifter och sedan betala sin deltagaravgift. Ett enkelt sätt för föreningen att få in deltagaravgiften och korrekta personuppgifter till medlemmen.

Börja med att navigera till Min grupp/Mitt lag i bottenmenyn.

 1. Klicka på plus-tecknet uppe till höger och välj sedan Bjud in ny medlem med länk.
 2. Fyll i e-postadressen till den aktive eller till målsman.

 

Avsluta genom att klicka på Skicka inbjudningslänk.

2. Skapa ny medlem manuellt

Lägg till en ny medlem till din grupp manuellt genom att fylla i alla medlemmens personuppgifter i Appen.

Börja med att navigera till Min grupp/Mitt lag i bottenmenyn.

 1. Klicka på plus-tecknet uppe till höger och välj sedan Skapa ny medlem manuellt.
 2. Fyll i medlemmens personuppgifter.

 

Avsluta med att klicka på Spara.

3. Lägg till medlem från föreningen

Lägg till en ny medlem till din grupp som redan finns registrerad i föreningen.

Börja med att navigera till Min grupp/Mitt lag i bottenmenyn.

 1. Klicka på plus-tecknet uppe till höger och välj Lägg till medlem från föreningen.
 2. Sök fram den medlem du vill lägga till.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Välj vilken gruppkoppling medlemmen ska få i gruppen.

 

Avsluta med att klicka på Lägg till i gruppen.

I DENNA GUIDEN

Markera avklarade utmärkelser

 • Utmärkelser

Markera avklarade utmärkelser

Om en deltagare klarat av en utmärkelse eller ett kriterium för en utmärkelse markerar du som ledare detta direkt i Appen. Medlemmarna kan också se sina utmärkelser i sin App och därmed följa sin utveckling.

1. Markera avklarade utmärkelser

Starta med att navigera till Mer i bottenmenyn.

 1. Klicka in på Utmärkelser.
 2. Välj utmärkelse i rullistan.
 3. Bocka i de kriterier en deltagare har klarat.
 4. Spara.
I DENNA GUIDEN

Fyll i grupprekommendationer

 • Massuppdatera grupprekommendationer
 • Fyll i enskild grupprekommendation

Fyll i grupprekommendationer

Med hjälp av grupprekommendationer kan du som ledare rekommendera vilken grupp eller nivå dina deltagare ska ska anmäla sig till nästa gång.

1. Massuppdatera grupprekommendation

Om du vill fylla i samma grupprekommendation för flera samtidigt gör du detta enkelt via en massuppdatering.

Börjar med att navigera till Mer i bottenmenyn.

 1. Klicka in på Grupprekommendationer
 2. Klicka på Massuppdatera.
 3.  Bocka i de deltagare ni vill fylla i grupprekommendationen för.
 4.  Klicka på Uppdatera.
 5.  Fyll i deltagarnas grupprekommendation.
 6.  Spara.

2. Fylla i enskild grupprekommendation

Du kan också fylla i en grupprekommendation för en enskild deltagare. 

Börjar med att navigera till Mer i bottenmenyn.

 1. Klicka in på Grupprekommendationer.
 2. Klicka på Lägg till/Ändra till höger om deltagarens namn.
 3.  Fyll i deltagarens grupprekommendation.
 4.  Spara.