SportAdmin Meetup är inspirationsträffar av och för föreningslivet. Varje Meetup har ett generellt tema med inbjudna talare – men det är lika mycket det spontana kunskapsutbytet som står i centrum.

KOMMANDE

#1 FRAMTIDENS FÖRENINGSLIV

MALMÖ | 25 september, 17:30 – 20:00

SportAdmin

SportAdmins vision är att genom digitalisering och automatisering underlätta föreningsvardagen för alla ideella hjältar. Detta så att så mycket resurser som möjligt kan användas där de ger mest effekt: i kärnverksamheten.