Om SportAdmin

Föreningens bästa vän

Varje dag strävar vi efter att underlätta administrationen för alla ideella hjältar.

En vision:
det goda samhället

Hundratusentals ideella hjältar spenderar varje vecka ovärderliga och oersätterliga timmar för att få det svenska föreningslivet att gå runt. Eftersom denna tid är värdefull gäller det att de kan lägga all tid och fokus på rätt saker.

Att utveckla föreningen. Att utveckla verksamheten. Att finnas på träningsplanen med alla barn och ungdomar.

Sedan 2005 har vi på SportAdmin därför strävat efter att förenkla, digitalisera och automatisera administrationen via vårt digitala affärssystem.

För en av sakerna som alla ideella hjältar och föreningar inte ska lägga resurser på är tidskrävande administration.

Och genom att allt fler barn och ungdomar ges större möjligheter att ta del av olika föreningars aktiviteter bidrar det till ett bättre samhälle.

Vår vision →

Ett team som brinner

för att göra skillnad

Vi är ett team av personer som verkligen vill göra skillnad för hundratusentals människor i vårt avlånga land. Alla har vi olika bakgrunder och kompetenser – men med gemensamma nämnare i att arbeta hårt och att verkligen ställa upp och hjälpa sina kollegor.

Även om vi arbetar hårt i veckorna så ser vi samtidigt till att ha riktigt roligt. Vi tror att kreativiteten och slutresultatet blir avsevärt bättre om man varje söndag längtar efter att komma in på kontoret nästkommande dag.

LÄR KÄNNA OSS  ➞

Vill du göra oss sällskap på vår resa?