Skip to main content

Bidrag att söka

Har din förening ett projekt ni vill genomföra eller annat som behöver finansiering? Här hittar du en rad organisationer där idrottsföreningar kan ansöka om bidrag.

Allmänna Arvsfonden
Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.
Crafoordska stiftelsen
”Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten: 2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet. Endast för föreningar i Skåne.
Framåtfonden
Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet samtliga SF en möjlighet att söka medel för att testa era idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!
Föreningen Riksidrottens Vänner
Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 och har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.