Skip to main content

I en ideell förening är tid ofta en bristvara. Med SportAdmin som föreningssystem automatiserar ni mycket av den administrativa processen och genom att fördela arbetsuppgifterna i SportAdmin kan ni spara ännu mer tid.

Huvudadministratör

Det är du som är navet i det hela och knyter samman föreningens alla olika delar. Det är du som ser till att både arbetet i SportAdmin och verksamheten i övrigt flyter på i rätt riktning. Du har en god kunskap i SportAdmin och kan bistå övriga administratörer när det behövs.

Administratör Fakturering

Med ansvar för faktureringen är det du som ser till att faktureringen flyter på som det ska. När det är dags att fakturera medlems-/träningsavgifter har du järnkoll på både systemet och föreningens alla olika avgifter.

När du väl har fakturerat medlemmarna följer du kontinuerligt också upp betalningsstatusen på de ivägskickade fakturorna. Om föreningen inte enbart kör kortbetalning på fakturorna hämtar du regelbundet in er OCR-fil från er bank för automatisk avprickning. Är där några fakturor som har förfallit? Då markerar du dessa och skickar iväg påminnelser.

Administratör Närvaro

Med ansvar för närvarorapporteringen har du koll på både den statliga (LOK-stöd) och den kommunala ansökan. Kontinuerligt håller du också ett öga på aktivitetsöversikten så att ledarna inte glömmer bort att närvarorapportera eller bekräfta aktiviteterna.

Tips: aktivera integrationen till IdrottOnline och erhåll det extra ledarstödet.

Administratör Webb

Medan övriga Administratörer mest arbetar i bakgrunden och med den interna medlemshanteringen tar Webbadministratören ett tydligare ansvar för den externa kommunikationen via föreningens hemsida.

Som Webbadministratör ser du till att föreningens hemsida är en levande plattform och således blir en inkomstkälla för föreningen.

Eftersom du är van vid att arbeta i hemsideverktyget kan du också snabbt och enkelt bistå övriga ledare vid eventuella frågor och även vara behjälplig i uppstartprocessen för nya lag/grupper.

Ledare

Om alla hjälps åt blir arbetsbördan mindre. Därför närvarorapporterar ledaren snabbt och enkelt efter varje aktivitet i SportAdmin LedarApp och sparar övrig administrativ personal många värdefulla timmar.

Medlem/målsman

För att spara kansliet tid kan du som Medlem/Målsman också dra ditt strå till stacken. Om er förening använder SportAdmin Hemsida loggar du in under ”Medlems/Målsman” där du kan du uppdatera dina personuppgifter så att de alltid är aktuella.

Har er förening inte all administration samlad i ett system? Vi berättar gärna mer om fördelarna med att enbart arbeta i ett föreningssystem och hur man kan strukturera upp arbetet. Boka ett kostnadsfritt möte idag.