Skip to main content

Förra veckan delade Roger Gustafsson med sig av sina tankar kring hur alla kan bli bra på sin idrott. För att bli duktig krävs många timmars bra träning. Men hur håller man ungdomarnas intresse vid liv? Idag delar Roger Gustafsson med sig av tre tips på hur man får intresset att leva vidare. 

– För att skapa motivation finns det framför allt tre behov som måste tillfredsställas. Det är medbestämmande, utveckling och tillhörighet och alla dessa är viktiga faktorer för att få barn och ungas intresse till att idrotta att leva längre, förklarar Roger Gustafsson.

Medbestämmande
Det första är medbestämmande, det vill säga att den aktive får vara med och bestämma kring delar av verksamheten. Det både skapar och upprätthåller motivation.

Utveckling
För att sedan hålla kvar och öka motivationen bör behovet av utveckling tillfredsställas – den aktive måste känna att den faktiskt blir bättre.

Tillhörighet
Det tredje behovet är tillhörighet, det vill säga att man känner att man tillhör en grupp som vill uppnå samma saker som en själv. Denna tillhörighet kan vara antingen till föreningen eller till sitt lag. Då kan det vara fördelaktigt att det finns andra aktiviteter, utöver träningen, i föreningen som engagerar medlemmen. Kanske kan man ha aktiviteter i klubbstugan på helgerna exempelvis.

Har du missat förra veckans artikel där Roger Gustafsson berättar hur alla kan bli bra på sin idrott? Ingen fara! Du läsa den här