Skip to main content

För att hjälpa föreningar att översätta Barnkonventionen från teori till praktik och utbilda barn om deras rättigheter startade Röda Korsets Ungdomsförbund satsningen “Medspelare”. I en artikel vi publicerade förra veckan berättade Isabel Expósito, en av de drivande bakom satsningen, om Barnkonventionen och vad projektet innebär. Artikeln kan du läsa här →

För att få en tydligare inblick i hur en vanlig dag med Medspelare kan se ut för Röda Korsets Ungdomsförbund tog de för ett par veckor sedan även över vår Instagram. Såhär såg det ut:

Är du medspelare?
Den största delen av arbetet med Medspelare går ut på att åka runt till föreningar över hela Sverige och ta över en träning för att informera och diskutera om Barnkonventionen. Just den här dagen ska de hålla en sådan workshop.

Gratis för alla
Workshopen är helt gratis och fri för alla föreningar i Sverige att anmäla sig till. Dagen till ära står Västergötlands Fotbollsförbund, en av satsningens samarbetspartners, på schemat. I tre år i rad har de tagit hjälp av Medspelare för att informera sina unga lägerdeltagare om Barnkonventionens innebörd i praktiken. 

Barnen är experterna
“Nyckeln är att barnen själva blir proffs på sina rättigheter”, menar teamet bakom Medspelare och fortsätter: ”Det är barn och unga som är experter på att vara ung idag”. Under workshopen får de inte bara lära sig om vad Barnkonventionen betyder i teorin, utan även själva utveckla idéer på hur man kan applicera den i praktiken. Genom utbildningar som arrangerats hittills har många bra diskussioner ägt rum, bland annat om hur man kan peppa varandra, hur man kan få mer inflytande i sin förening och hur man bäst kan få alla att känna sig välkomna. Samtliga idéer enas kring en punkt: barns lika värde och att idrotten ska vara öppen för alla.

Fyra huvudprinciper
Workshopen inleds alltid med en genomgång av Barnkonventionens fyra huvudprinciper. Därefter får barnen själva sätta ord på hur deras träningsgrupp ska förverkliga dem genom sin idrott. Frågor som diskuteras är bland annat: “vågar du säga till din tränare eller förälder om du pressas för hårt?”, “hur kan vi stötta en kompis som är ledsen?” och “får du utvecklas i din takt?”.

En intervju med ansvarig för Västergötlands fotbollsförbund
Lisa Larsson jobbar på Västergötlands fotbollsförbund med spelarutbildning, och är ansvarig för det läger som årligen hålls för 13- och 14-åringar under vilket Medspelare idag håller en teoridel. Hon anser att det som tas upp är jätteviktiga frågor, men frågor som många föreningar inte är så bekväma med att ta upp. ”Då tänker vi att vi låter proffsen göra det”, säger Lisa.

Arbetet fortsätter
År 2020 blir Barnkonventionen svensk lag, men Röda Korsets Ungdomsförbunds arbete slutar inte för det. Fortfarande vet alldeles för få barn och unga vilka rättigheter det har, och därför har förbundet beslutat att göra Medspelare till en av sina kärnverksamheter. När dagen är slut har de hållit i 10 stycken medspelare-pass och utbildat cirka 280 barn och ledare till proffs på Barnkonventionen. Totalt har de undervisat så mycket som 3500 stycken – och fler ska det bli. “Vi ger barnen självkänslan, modet, och kunskapen att hävda sina rättigheter var de än går”, säger dem.