Skip to main content

För att lättare kunna spåra vad som har hänt i systemet har vi utökat loggen med ännu mer information!

”Loggen” hittar du i vänstermenyn.

Dessa loggar har lagts till:

 • Betalinställningar  → “Gruppkostnader”
  • massuppdatering av gruppkostnader
 • Arvodeshantering → “Ledare”
  • uppdaterade kontoinformation
  • uppdaterade arvodesroll
  • tog bort arvodesroll
  • lade till arvodesroll
 • Arvodeshantering → “Roller” 
  • sparade arvodesroll
  • uppdaterade arvodesroll
  • tog bort arvodesroll
 • Medlemskort → “Mallar” 
  • sparade mall
  • tog bort mall
  • uppdaterade mall
 • Medlemskort → “Medlemskort” 
  • sparade medlemskort
  • tog bort medlemskort
  • uppdaterade medlemskort
 • Erbjudande → “Erbjudande”
  • sparade erbjudande
  • tog bort erbjudande
  • uppdaterade erbjudande
 • Erbjudande → “Pusherbjudande”
  • sparade pusherbjudande
  • tog bort pusherbjudande
  • uppdaterade pusherbjudande
  • skickade iväg pusherbjudande