Skip to main content

Ändra behörigheter på lagkassan – direkt från SportAdmin

Nu kan du som är huvudadministratör hantera allt kring behörigheter i lagkassan, direkt från SportAdmin istället för att gå via LedarAppen. Ge rätt person rätt behörighet, så blir även lagets ekonomi hanterad och bokförd korrekt.